A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Sagan Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 12
Sala Józef Faculty of Management Katedra Turystyki 6
Salerno-Kochan Marek Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 1
Salerno-Kochan Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 2
Samitowski Wiesław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 3
Samson Oktawian Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 1
Sapeta Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 1
Sarga Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 4
Serda Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 2
Siedlarz Roman Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 2
Siekierski Jan Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 1
Sierpińska Maria College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 13
Sikora Tadeusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 35
Sikorski Andrzej Faculty of Commodity Science Instytutu Towaroznawstwa 2
Skalniak Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Finansów 12
Skarbek Tadeusz Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 3
Skrzypek Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 10
Skrzypek Mieczysław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 6
Słaboń Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 4
Smaga Edward Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 12
Smutek Halina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 2
Soczówka Halina Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Soja Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 2
Sokołowski Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 6
Sosenko Kazimierz ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Filozofii 2
Stabryła Adam ORCID Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 36
Staliński Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 2
Stanienda Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 1
Stanisz Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 18
Stawiska Małgorzata Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Steczkowski Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 11
Stefanów Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 7
Stępień Marta Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Stobiecka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 2
Stokłosa Krzesław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 8
Strihafka Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 4
Strzembicki Leszek Faculty of Management Katedra Turystyki 5
Sułkowska Wanda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 4
Surdej Aleksander ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 6
Surówka Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 10
Surówka-Marszałek Danuta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 3
Sybistowicz Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Szafrańska Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 3
Szałkowski Adam Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 16
Szczepanik Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Finansów 6
Szczepankiewicz Władysław ORCID Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 1
Szeja Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 7
Szewczyk Ryszard Faculty of Finance Katedra Bankowości 8
Szewczyk Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Szloch Alina Faculty of Finance Katedra Prawa 1
Szopa Bogumiła ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 9
Szostak Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 3
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 5
Szromnik Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 16
Szubra Mariusz Faculty of Management Katedra Ekonometrii 2
Szumilak Jan Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 13
Szymanowicz Kinga Faculty of Management Katedra Statystyki 6
Szymla Zygmunt Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 14