A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Sagan Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 53
Sala Józef Faculty of Management Katedra Turystyki 31
Salamaga Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 2
Salerno-Kochan Marek Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 43
Salerno-Kochan Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 34
Samitowski Wiesław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 3
Samson Oktawian Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 2
Sanetra-Szeliga Joanna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 1
Sapeta Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 26
Sarga Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 4
Serafin Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 7
Serda Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 3
Seweryn Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 14
Siedlarz Roman Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 2
Siekierski Jan Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 22
Sierpińska Maria College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 121
Sikora Tadeusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 198
Sikorski Andrzej Faculty of Commodity Science Instytutu Towaroznawstwa 2
Siuta-Tokarska Barbara ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Skalniak Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Finansów 14
Skarbek Tadeusz Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 3
Skrzyński Tomasz Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 1
Skrzypek Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 39
Skrzypek Mieczysław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 36
Słaboń Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 26
Sławińska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 4
Słowik Urszula Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 6
Smaga Edward Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 31
Smoleń Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 34
Smutek Halina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 21
Soczówka Halina Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 14
Soja Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 7
Soja Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 6
Sokołowska-Gogut Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 18
Sokołowski Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 76
Solek Adrian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 2
Sordyl Grażyna Faculty of Finance and Law Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 8
Sosenko Kazimierz ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Filozofii 23
Stabryła Adam ORCID Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 157
Stabryła-Chudzio Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 1
Stal Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 9
Staliński Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 2
Stanienda Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 7
Stanisz Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 31
Stańczyk Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 15
Stańdo-Górowska Halina ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 4
Stawiska Małgorzata Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Steczkowski Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 32
Stefanów Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 19
Stepaniuk Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 13
Stępień Konrad ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Stępień Marta Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 35
Stobiecka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 26
Stokłosa Krzesław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 24
Stolarz Barbara Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 9
Stonawski Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 1
Strihafka Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 8
Strzembicki Leszek Faculty of Management Katedra Turystyki 18
Styn Igor ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 13
Sułkowska Wanda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 37
Sułkowski Rafał Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 3
Sumek-Brandys Barbara Faculty of Management Katedra Rachunkowości 6
Surdej Aleksander ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 54
Surdykowska Stanisława Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 22
Surówka Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 33
Surówka-Marszałek Danuta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 39
Sutor-Galos Beata Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Suwała Grzegorz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 17
Sybistowicz Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 4
Syguła-Cholewińska Justyna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 3
Szafrańska Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 6
Szakiel Jerzy ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 10
Szałkowski Adam Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 83
Szałwia Monika Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 1
Szczepaniak Janina Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 2
Szczepanik Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Finansów 13
Szczepankiewicz Władysław ORCID Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 19
Szczukiewicz Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 4
Szczur Marek Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Szczygieł Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 1
Szczygieł Maciej Centrum Rozwoju i Promocji 1
Szeja Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 13
Szewczyk Ryszard Faculty of Finance Katedra Bankowości 31
Szewczyk Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Szkarłat-Koszałka Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Szloch Alina Faculty of Finance Katedra Prawa 1
Szopa Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 30
Szopa Bogumiła ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 34
Szostak Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 33
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 36
Szpak Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 23
Szromnik Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 221
Szubra Mariusz Faculty of Management Katedra Ekonometrii 10
Szumilak Jan Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 165
Szydełko Alfred Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Szymanik Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 3
Szymanowicz Kinga Faculty of Management Katedra Statystyki 19
Szymczyk-Madej Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 5
Szymla Zygmunt Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 88