A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Sagan Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 12
Sala Józef Faculty of Management Katedra Turystyki 9
Salerno-Kochan Marek Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 2
Salerno-Kochan Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 2
Samitowski Wiesław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 2
Samson Oktawian Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 1
Sapeta Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 1
Sarga Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 4
Serda Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 2
Siedlarz Roman Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 2
Siekierski Jan Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 2
Sierpińska Maria College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 18
Sikora Tadeusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 41
Sikorski Andrzej Faculty of Commodity Science Instytutu Towaroznawstwa 2
Skalniak Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Finansów 9
Skarbek Tadeusz Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 1
Skrzypek Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 7
Skrzypek Mieczysław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 5
Słaboń Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 6
Smaga Edward Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 11
Smutek Halina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 4
Soczówka Halina Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Soja Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 1
Sokołowska-Gogut Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Sokołowski Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 7
Sosenko Kazimierz ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Filozofii 2
Stabryła Adam ORCID Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 33
Stal Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 1
Staliński Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 1
Stanienda Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 1
Stanisz Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 14
Stawiska Małgorzata Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Steczkowski Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 11
Stefanów Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 7
Stępień Marta Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 5
Stobiecka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 5
Stokłosa Krzesław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 7
Strihafka Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 3
Strzembicki Leszek Faculty of Management Katedra Turystyki 3
Sułkowska Wanda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 5
Surdej Aleksander ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 12
Surówka Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 10
Surówka-Marszałek Danuta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 3
Sutor-Galos Beata Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Sybistowicz Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 4
Szafrańska Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 2
Szałkowski Adam Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 12
Szczepanik Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Finansów 7
Szczepankiewicz Władysław ORCID Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 1
Szeja Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 9
Szewczyk Ryszard Faculty of Finance Katedra Bankowości 13
Szewczyk Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Szloch Alina Faculty of Finance Katedra Prawa 1
Szopa Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 2
Szopa Bogumiła ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 7
Szostak Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 4
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 4
Szpak Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 1
Szromnik Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 16
Szubra Mariusz Faculty of Management Katedra Ekonometrii 2
Szumilak Jan Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 15
Szymanowicz Kinga Faculty of Management Katedra Statystyki 6
Szymla Zygmunt Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 21