A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Sagan Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 21
Sala Józef Faculty of Management Katedra Turystyki 14
Salerno-Kochan Marek Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 10
Salerno-Kochan Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 7
Samitowski Wiesław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 2
Samson Oktawian Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 1
Sapeta Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 4
Sarga Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 4
Serda Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 2
Seweryn Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 3
Siedlarz Roman Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 2
Siekierski Jan Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 8
Sierpińska Maria College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 53
Sikora Tadeusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 79
Sikorski Andrzej Faculty of Commodity Science Instytutu Towaroznawstwa 2
Skalniak Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Finansów 10
Skarbek Tadeusz Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 1
Skrzypek Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 18
Skrzypek Mieczysław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 15
Słaboń Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 11
Sławińska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 2
Smaga Edward Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 16
Smoleń Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 6
Smutek Halina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 6
Soczówka Halina Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Soja Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 1
Sokołowska-Gogut Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 10
Sokołowski Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 16
Sosenko Kazimierz ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Filozofii 7
Stabryła Adam ORCID Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 54
Stal Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 2
Staliński Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 1
Stanienda Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 1
Stanisz Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 19
Stańczyk Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 2
Stawiska Małgorzata Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Steczkowski Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 17
Stefanów Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 7
Stepaniuk Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 1
Stępień Marta Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 11
Stobiecka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 9
Stokłosa Krzesław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 16
Stolarz Barbara Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 5
Strihafka Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 5
Strzembicki Leszek Faculty of Management Katedra Turystyki 5
Styn Igor ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 1
Sułkowska Wanda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 12
Sumek-Brandys Barbara Faculty of Management Katedra Rachunkowości 1
Surdej Aleksander ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 18
Surdykowska Stanisława Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Surówka Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 15
Surówka-Marszałek Danuta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 12
Sutor-Galos Beata Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Sybistowicz Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 4
Szafrańska Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 4
Szałkowski Adam Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 28
Szczepaniak Janina Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 2
Szczepanik Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Finansów 10
Szczepankiewicz Władysław ORCID Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 7
Szczukiewicz Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 1
Szczur Marek Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 1
Szeja Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 10
Szewczyk Ryszard Faculty of Finance Katedra Bankowości 18
Szewczyk Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Szloch Alina Faculty of Finance Katedra Prawa 1
Szopa Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 7
Szopa Bogumiła ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 10
Szostak Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 7
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 8
Szpak Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 4
Szromnik Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 27
Szubra Mariusz Faculty of Management Katedra Ekonometrii 6
Szumilak Jan Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 23
Szymanowicz Kinga Faculty of Management Katedra Statystyki 8
Szymla Zygmunt Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 35