A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Sagan Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 21
Sala Józef Faculty of Management Katedra Turystyki 16
Salerno-Kochan Marek Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 18
Salerno-Kochan Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 12
Samitowski Wiesław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 2
Samson Oktawian Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 1
Sapeta Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 11
Sarga Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 4
Serafin Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 1
Serda Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 2
Seweryn Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 4
Siedlarz Roman Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 2
Siekierski Jan Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 10
Sierpińska Maria College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 62
Sikora Tadeusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 98
Sikorski Andrzej Faculty of Commodity Science Instytutu Towaroznawstwa 2
Skalniak Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Finansów 10
Skarbek Tadeusz Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 1
Skrzypek Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 21
Skrzypek Mieczysław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 21
Słaboń Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 13
Sławińska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 2
Smaga Edward Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 18
Smoleń Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 12
Smutek Halina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 7
Soczówka Halina Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Soja Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 1
Sokołowska-Gogut Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 10
Sokołowski Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 25
Sordyl Grażyna Faculty of Finance and Law Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 1
Sosenko Kazimierz ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Filozofii 10
Stabryła Adam ORCID Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 70
Stal Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 2
Staliński Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 1
Stanienda Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 1
Stanisz Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 21
Stańczyk Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 5
Stawiska Małgorzata Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Steczkowski Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 19
Stefanów Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 8
Stepaniuk Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 3
Stępień Marta Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 11
Stobiecka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 10
Stokłosa Krzesław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 18
Stolarz Barbara Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 6
Strihafka Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 5
Strzembicki Leszek Faculty of Management Katedra Turystyki 7
Styn Igor ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 2
Sułkowska Wanda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 17
Sumek-Brandys Barbara Faculty of Management Katedra Rachunkowości 1
Surdej Aleksander ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 20
Surdykowska Stanisława Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 5
Surówka Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 19
Surówka-Marszałek Danuta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 14
Sutor-Galos Beata Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Sybistowicz Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 7
Szafrańska Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 5
Szałkowski Adam Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 39
Szczepaniak Janina Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 2
Szczepanik Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Finansów 10
Szczepankiewicz Władysław ORCID Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 7
Szczukiewicz Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 1
Szczur Marek Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2
Szeja Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 11
Szewczyk Ryszard Faculty of Finance Katedra Bankowości 19
Szewczyk Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Szloch Alina Faculty of Finance Katedra Prawa 1
Szopa Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 9
Szopa Bogumiła ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 12
Szostak Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 8
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 14
Szpak Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 6
Szromnik Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 36
Szubra Mariusz Faculty of Management Katedra Ekonometrii 7
Szumilak Jan Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 26
Szymanik Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 1
Szymanowicz Kinga Faculty of Management Katedra Statystyki 10
Szymla Zygmunt Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 48