A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Sagan Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 91
Sala Józef Faculty of Management Katedra Turystyki 48
Salamaga Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 14
Salerno-Kochan Marek Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 66
Salerno-Kochan Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 54
Salwa Dominika Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 7
Samitowski Wiesław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 2
Samson Oktawian Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 2
Sanetra-Szeliga Joanna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 9
Sapeta Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 39
Sarga Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 4
Sawoszczuk Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 3
Serafin Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 13
Serda Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 4
Seweryn Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 42
Siedlarz Roman Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 2
Siekierski Jan Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 24
Sieradzki Rafał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 2
Sierpińska Maria College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 157
Sikora Tadeusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 279
Sikorski Andrzej Faculty of Commodity Science Instytutu Towaroznawstwa 2
Siuta-Tokarska Barbara ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 34
Skalniak Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Finansów 10
Skarbek Tadeusz Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 1
Skoczek Tadeusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1
Skrzyński Tomasz Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 9
Skrzypek Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 47
Skrzypek Mieczysław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 36
Słaboń Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 33
Sławińska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 7
Słowik Urszula Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 9
Smaga Edward Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 37
Smoleń Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 50
Smutek Halina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 39
Snarska Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 1
Soczówka Halina Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 21
Soja Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 16
Soja Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 25
Sokołowska-Gogut Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 25
Sokołowski Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 121
Solek Adrian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 11
Sordyl Grażyna Faculty of Finance and Law Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 15
Sordyl Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 6
Sosenko Kazimierz ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Filozofii 37
Stabryła Adam ORCID Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 219
Stabryła-Chudzio Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 12
Stal Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 22
Staliński Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 1
Stanek Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 7
Stanienda Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 12
Stanisławska-Mischke Anna K. Centrum e-Learningu 6
Stanisz Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 34
Stańczyk Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 25
Stańdo-Górowska Halina ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 5
Stawiska Małgorzata Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Steczkowski Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 30
Stefanów Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 27
Stepaniuk Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 15
Stępień Konrad ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 16
Stępień Marta Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 62
Stobiecka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 42
Stokłosa Krzesław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 22
Stolarz Barbara Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 9
Stonawski Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 13
Strakowska-Szczurek Małgorzata Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 2
Strihafka Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 5
Strupczewski Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 9
Strzembicki Leszek Faculty of Management Katedra Turystyki 21
Styn Igor ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 19
Sułkowska Wanda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 49
Sułkowski Rafał Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 5
Sumek-Brandys Barbara Faculty of Management Katedra Rachunkowości 7
Surdej Aleksander ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 81
Surdykowska Stanisława Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 24
Surówka Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 47
Surówka-Marszałek Danuta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 79
Sutor-Galos Beata Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Suwała Grzegorz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 34
Sybistowicz Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 4
Syguła-Cholewińska Justyna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 22
Szafrańska Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 6
Szakiel Jerzy ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 18
Szałkowski Adam Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 108
Szałwia Monika Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 1
Szaraniec Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 9
Szarucki Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 11
Szczepaniak Janina Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 2
Szczepanik Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Finansów 10
Szczepankiewicz Władysław ORCID Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 30
Szczukiewicz Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 8
Szczur Marek Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Szczygieł Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 3
Szczygieł Maciej Centrum Rozwoju i Promocji 6
Szeja Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 16
Szewczyk Ryszard Faculty of Finance Katedra Bankowości 49
Szewczyk Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Szkarłat-Koszałka Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 14
Szloch Alina Faculty of Finance Katedra Prawa 1
Szmigielska Dorota Dział Współpracy z Zagranicą 1
Szopa Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 38
Szopa Bogumiła ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 64
Szopa Przemysław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 4
Szostak Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 105
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 63
Szpak Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 39
Szromnik Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 260
Szubra Mariusz Faculty of Management Katedra Ekonometrii 10
Szulc Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 24
Szumilak Jan Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 180
Szydełko Alfred Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Szymanik Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 12
Szymanowicz Kinga Faculty of Management Katedra Statystyki 20
Szymczyk-Madej Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 10
Szymla Wojciech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 13
Szymla Zygmunt Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 120