A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Sagan Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 52
Sala Józef Faculty of Management Katedra Turystyki 24
Salamaga Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 6
Salerno-Kochan Marek Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 42
Salerno-Kochan Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 36
Salwa Dominika Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 2
Samson Oktawian Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 1
Sanetra-Szeliga Joanna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 2
Sapeta Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 27
Serafin Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 7
Serda Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 2
Seweryn Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 20
Siekierski Jan Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 21
Sierpińska Maria College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 105
Sikora Tadeusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 168
Siuta-Tokarska Barbara ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 17
Skalniak Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Finansów 1
Skrzyński Tomasz Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 2
Skrzypek Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 28
Skrzypek Mieczysław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 31
Słaboń Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 20
Sławińska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 4
Słowik Urszula Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 9
Smaga Edward Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 21
Smoleń Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 37
Smutek Halina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 21
Soczówka Halina Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 13
Soja Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 7
Soja Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 7
Sokołowska-Gogut Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 17
Sokołowski Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 77
Solek Adrian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 3
Sordyl Grażyna Faculty of Finance and Law Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 11
Sordyl Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 1
Sosenko Kazimierz ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Filozofii 26
Stabryła Adam ORCID Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 119
Stabryła-Chudzio Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 3
Stal Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 11
Stanienda Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 6
Stanisz Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 13
Stańczyk Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 16
Stańdo-Górowska Halina ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 4
Steczkowski Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 18
Stefanów Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 13
Stepaniuk Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 14
Stępień Konrad ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Stępień Marta Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 39
Stobiecka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 25
Stokłosa Krzesław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 15
Stolarz Barbara Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 9
Stonawski Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 4
Strihafka Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 2
Strupczewski Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 3
Strzembicki Leszek Faculty of Management Katedra Turystyki 14
Styn Igor ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 15
Sułkowska Wanda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 35
Sułkowski Rafał Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 3
Sumek-Brandys Barbara Faculty of Management Katedra Rachunkowości 6
Surdej Aleksander ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 49
Surdykowska Stanisława Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 23
Surówka Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 25
Surówka-Marszałek Danuta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 45
Sutor-Galos Beata Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 3
Suwała Grzegorz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 20
Sybistowicz Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 3
Syguła-Cholewińska Justyna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 5
Szafrańska Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 3
Szakiel Jerzy ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 12
Szałkowski Adam Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 71
Szałwia Monika Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 1
Szarucki Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 2
Szczepaniak Janina Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 2
Szczepanik Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Finansów 3
Szczepankiewicz Władysław ORCID Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 19
Szczukiewicz Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 5
Szczur Marek Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Szczygieł Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 3
Szczygieł Maciej Centrum Rozwoju i Promocji 4
Szeja Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 5
Szewczyk Ryszard Faculty of Finance Katedra Bankowości 22
Szkarłat-Koszałka Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Szmigielska Dorota Dział Współpracy z Zagranicą 1
Szopa Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 29
Szopa Bogumiła ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 28
Szostak Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 39
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 34
Szpak Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 26
Szromnik Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 213
Szubra Mariusz Faculty of Management Katedra Ekonometrii 7
Szulc Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 5
Szumilak Jan Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 153
Szydełko Alfred Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Szymanik Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 6
Szymanowicz Kinga Faculty of Management Katedra Statystyki 12
Szymczyk-Madej Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 6
Szymla Wojciech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 3
Szymla Zygmunt Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 68