A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Sady Monika ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 27
Sagan Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 196
Sala Józef Faculty of Management Katedra Turystyki 81
Salamaga Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 98
Salerno-Kochan Marek Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 86
Salerno-Kochan Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 96
Salwa Dominika Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 18
Salwarowski Łukasz Kancelaria Rektora 20
Samson Oktawian Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 1
Sanak-Kosmowska Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 5
Sanetra-Szeliga Joanna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 32
Sapeta Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 79
Sarnek Maciej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 5
Sawoszczuk Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 22
Schroeder Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 1
Sedlak Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 18
Semczuk Marcin ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 2
Serafin Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 96
Serda Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 2
Serwin Jacek Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 7
Seweryn Małgorzata Centrum Językowe , Zespół Języków Romańskich, Słowiańskich i Orientalnych 1
Seweryn Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 161
Siekierski Jan Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 27
Sieradzki Rafał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 13
Sierpińska Maria College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 170
Sikora Tadeusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 596
Siuta-Tokarska Barbara ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 111
Skalniak Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Finansów 1
Skoczek Regina Faculty of Management 2
Skoczek Tadeusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 2
Skrzyński Tomasz Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 17
Skrzypek Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 57
Skrzypek Mieczysław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 23
Słaboń Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 79
Sławińska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 5
Słowik Urszula Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 9
Smaga Edward Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 39
Smajdor Daniel Faculty of Finance and Law 3
Smoleń Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 81
Smutek Halina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 57
Snarska Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 32
Sobula Joanna Faculty of Management 1
Soczówka Halina Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 27
Soja Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 38
Soja Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 105
Sokołowska-Gogut Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 18
Sokołowski Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 195
Solek Adrian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 50
Sołtyk Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 40
Sołtysik Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 30
Sordyl Grażyna Faculty of Finance and Law Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 30
Sordyl Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 28
Sosenko Kazimierz ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Filozofii 53
Srebro Monika Centrum Językowe , Zespół Języka Angielskiego 2
Sroka-Ozimek Maria Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 1
Stabryła Adam ORCID Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 349
Stabryła-Chudzio Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 66
Stal Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 56
Stanek Bożena Faculty of Management 1
Stanek Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 45
Stanienda Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 25
Stanisławska-Mischke Anna K. Centrum e-Learningu 29
Stanisz Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 27
Stanowska Marta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 2
Stanowski Przemysław Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 2
Stańczyk Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 54
Stańdo-Górowska Halina ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 13
Staszel Anna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 18
Steczko Magdalena Faculty of Commodity Science 5
Steczkowski Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 19
Stefanów Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 28
Stepaniuk Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 19
Stępień Konrad ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 79
Stępień Marta Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 69
Stobiecka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 80
Stokłosa Krzesław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 10
Stolarz Barbara Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Stonawski Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 39
Strakowska-Szczurek Małgorzata Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 24
Strihafka Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 1
Strojny Katarzyna Faculty of Finance 2
Strupczewski Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 46
Strycharz Jan 2
Strycharz Jan Faculty of Economics and International Relations 1
Strzelczyk Wojciech Faculty of Finance and Law 7
Strzembicki Leszek Faculty of Management Katedra Turystyki 21
Strzeszyńska Halina Centrum Językowe 1
Strzępek Iwona Faculty of Economics and International Relations 2
Styn Igor ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 63
Sulima Anna Faculty of Management 2
Sułkowska Wanda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 97
Sułkowski Rafał Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 20
Sumara Mariusz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu , Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1
Sumek-Brandys Barbara Faculty of Management Katedra Rachunkowości 7
Surdej Aleksander ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 144
Surdykowska Stanisława Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 24
Surówka Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 140
Surówka Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 15
Surówka-Marszałek Danuta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 115
Surówka-Pasek Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 20
Sutor-Galos Beata Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Suwaj Tomasz Faculty of Management 1
Suwała Grzegorz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 63
Syguła-Cholewińska Justyna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 67
Sypień Katarzyna Faculty of Commodity Science 1
Szafarowicz Adriana Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 1
Szaflarska Katarzyna Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 1
Szafrańska Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 6
Szakiel Jerzy ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 43
Szałkowski Adam Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 105
Szałwia Monika Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 1
Szaraniec Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 57
Szarucki Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 191
Szczepaniak Janina Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 1
Szczepanik Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Finansów 3
Szczepankiewicz Władysław ORCID Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 39
Szczepańska Michalina Faculty of Management 3
Szczukiewicz Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 8
Szczur Marek Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Szczygieł Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 15
Szczygieł Maciej Centrum Rozwoju i Promocji 6
Szeja Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 9
Szewczyk Ryszard Faculty of Finance Katedra Bankowości 42
Szkarłat-Koszałka Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 28
Szklarska Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 10
Szmigiel Kinga ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 24
Szmigielska Dorota Dział Współpracy z Zagranicą 1
Szopa Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 65
Szopa Bogumiła ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 124
Szopa Przemysław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 18
Szostak Adriana Akademickie Centrum Kariery 1
Szostak Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 245
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 94
Szpak Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 45
Szpara Katarzyna Faculty of Commodity Science 1
Szpórnóg-Smoleń Ewa Krakowska Szkoła Biznesu 2
Szromnik Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 326
Szubra Mariusz Faculty of Management Katedra Ekonometrii 7
Szulc Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 63
Szulik Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 1
Szumilak Jan Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 170
Szydełko Alfred Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 8
Szydełko Łukasz Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Szydło Robert ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 1
Szyguła Jakub Faculty of Management 1
Szyja Paulina Faculty of Economics and International Relations 2
Szyjewska Jolanta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 2
Szymacha Agnieszka Faculty of Economics and International Relations Katedra Teorii Ekonomii 2
Szymanik Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 43
Szymanowicz Kinga Faculty of Management Katedra Statystyki 15
Szymański Marcin Faculty of Management 5
Szymczyk-Madej Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 28
Szymla Wojciech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 40
Szymla Zygmunt Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 119
Szymusiak Tomasz Faculty of Management 1
Szyszko Alicja Faculty of Finance and Law 1