A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Sady Monika ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 3
Sagan Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 85
Sala Józef Faculty of Management Katedra Turystyki 41
Salamaga Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 19
Salerno-Kochan Marek Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 63
Salerno-Kochan Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 58
Salwa Dominika Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 10
Samson Oktawian Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 1
Sanetra-Szeliga Joanna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 9
Sapeta Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 40
Sawoszczuk Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 4
Serafin Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 15
Serda Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 2
Serwin Jacek Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Seweryn Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 44
Siekierski Jan Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 20
Sieradzki Rafał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 2
Sierpińska Maria College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 133
Sikora Tadeusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 230
Siuta-Tokarska Barbara ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 40
Skalniak Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Finansów 1
Skoczek Tadeusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1
Skrzyński Tomasz Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 11
Skrzypek Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 41
Skrzypek Mieczysław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 23
Słaboń Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 31
Sławińska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 5
Słowik Urszula Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 9
Smaga Edward Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 26
Smoleń Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 50
Smutek Halina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 38
Snarska Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 3
Soczówka Halina Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 21
Soja Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 18
Soja Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 35
Sokołowska-Gogut Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 16
Sokołowski Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 122
Solek Adrian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 16
Sołtyk Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 2
Sordyl Grażyna Faculty of Finance and Law Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 20
Sordyl Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 9
Sosenko Kazimierz ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Filozofii 39
Stabryła Adam ORCID Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 197
Stabryła-Chudzio Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 16
Stal Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 23
Stanek Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 10
Stanienda Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 11
Stanisławska-Mischke Anna K. Centrum e-Learningu 8
Stanisz Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 19
Stańczyk Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 27
Stańdo-Górowska Halina ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 6
Steczkowski Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 17
Stefanów Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 21
Stepaniuk Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 16
Stępień Konrad ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 20
Stępień Marta Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 60
Stobiecka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 40
Stokłosa Krzesław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 10
Stolarz Barbara Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Stonawski Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 17
Strakowska-Szczurek Małgorzata Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 6
Strihafka Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 1
Strupczewski Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 13
Strzembicki Leszek Faculty of Management Katedra Turystyki 18
Styn Igor ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 19
Sułkowska Wanda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 52
Sułkowski Rafał Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 11
Sumek-Brandys Barbara Faculty of Management Katedra Rachunkowości 7
Surdej Aleksander ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 72
Surdykowska Stanisława Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 24
Surówka Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 94
Surówka-Marszałek Danuta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 81
Sutor-Galos Beata Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Suwała Grzegorz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 36
Syguła-Cholewińska Justyna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 27
Szafrańska Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 4
Szakiel Jerzy ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 20
Szałkowski Adam Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 91
Szałwia Monika Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 1
Szaraniec Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 12
Szarucki Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 18
Szczepaniak Janina Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 1
Szczepanik Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Finansów 3
Szczepankiewicz Władysław ORCID Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 30
Szczukiewicz Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 8
Szczur Marek Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Szczygieł Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 3
Szczygieł Maciej Centrum Rozwoju i Promocji 6
Szeja Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 6
Szewczyk Ryszard Faculty of Finance Katedra Bankowości 38
Szkarłat-Koszałka Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 18
Szmigielska Dorota Dział Współpracy z Zagranicą 1
Szopa Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 37
Szopa Bogumiła ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 72
Szopa Przemysław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 5
Szostak Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 122
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 61
Szpak Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 42
Szromnik Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 247
Szubra Mariusz Faculty of Management Katedra Ekonometrii 7
Szulc Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 27
Szumilak Jan Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 165
Szydełko Alfred Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Szymacha Agnieszka Faculty of Economics and International Relations Katedra Teorii Ekonomii 1
Szymanik Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 14
Szymanowicz Kinga Faculty of Management Katedra Statystyki 14
Szymczyk-Madej Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 11
Szymla Wojciech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 15
Szymla Zygmunt Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 101