A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Sady Monika ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 33
Sagan Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 214
Sala Józef Faculty of Management Katedra Turystyki 83
Salamaga Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 110
Salerno-Kochan Marek Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 88
Salerno-Kochan Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 106
Salwa Dominika Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 18
Salwarowski Łukasz Kancelaria Rektora 20
Samson Oktawian Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 1
Sanak-Kosmowska Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 8
Sanetra-Szeliga Joanna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 45
Sapeta Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 88
Sarnek Maciej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 8
Sarzyński Konrad Faculty of Economics and International Relations 2
Sawoszczuk Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 40
Schröder Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Schroeder Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 2
Sedlak Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 22
Semczuk Marcin ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 5
Serafin Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 101
Serda Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 2
Serwin Jacek Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 7
Seweryn Małgorzata Centrum Językowe , Zespół Języków Romańskich, Słowiańskich i Orientalnych 1
Seweryn Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 185
Siekierski Jan Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 23
Sieradzki Rafał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 20
Sierpińska Maria College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 160
Sikora Tadeusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 599
Siuta-Tokarska Barbara ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 123
Skoczek Regina Faculty of Management 2
Skoczek Tadeusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 2
Skrzyński Tomasz Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 17
Skrzypek Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 51
Skrzypek Mieczysław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 22
Słaboń Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 80
Sławińska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 5
Sławiński Krzysztof Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem 1
Słowik Urszula Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 9
Smaga Edward Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 37
Smajdor Daniel Faculty of Finance and Law 4
Smoleń Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 81
Smutek Halina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 63
Snarska Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 36
Sobula Joanna Faculty of Management 5
Soczówka Halina Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 29
Soja Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 51
Soja Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 128
Sokołowska-Gogut Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 18
Sokołowski Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 200
Solek Adrian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 54
Sołtyk Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 72
Sołtysik Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 43
Sordyl Grażyna Faculty of Finance and Law Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 30
Sordyl Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 31
Sosenko Kazimierz ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Filozofii 51
Srebro Monika Centrum Językowe , Zespół Języka Angielskiego 3
Sroka-Ozimek Maria Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 2
Stabryła Adam ORCID Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 367
Stabryła-Chudzio Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 74
Stal Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 60
Stanek Bożena Faculty of Management 3
Stanek Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 55
Stanienda Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 28
Stanisławska-Mischke Anna K. Centrum e-Learningu 30
Stanisz Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 24
Stanowska Marta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 6
Stanowski Przemysław Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 4
Stańczyk Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 57
Stańdo-Górowska Halina ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 16
Staroń Ryszard Studium Wychowania Fizycznego i Sportu , Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1
Staszel Anna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 35
Stawowy Anna Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 1
Steczko Magdalena Faculty of Commodity Science 9
Steczkowski Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 15
Stefanów Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 32
Stepaniuk Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 19
Stępień Konrad ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 95
Stępień Marta Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 65
Stobiecka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 84
Stokłosa Krzesław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 6
Stolarz Barbara Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 4
Stonawski Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 48
Strakowska-Szczurek Małgorzata Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 24
Strojny Katarzyna Faculty of Finance 2
Strupczewski Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 56
Strycharz Jan 2
Strycharz Jan Faculty of Economics and International Relations 6
Strzelczyk Wojciech Faculty of Finance and Law 10
Strzembicki Leszek Faculty of Management Katedra Turystyki 20
Strzeszyńska Halina Centrum Językowe 2
Strzępek Iwona Faculty of Economics and International Relations 2
Styn Igor ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 64
Sulima Anna Faculty of Management 2
Sułkowska Wanda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 98
Sułkowski Rafał Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 21
Sumara Mariusz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu , Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1
Sumek-Brandys Barbara Faculty of Management Katedra Rachunkowości 6
Surdej Aleksander ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 157
Surdykowska Stanisława Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 23
Surówka Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 147
Surówka Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 16
Surówka-Marszałek Danuta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 111
Surówka-Pasek Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 21
Suwaj Tomasz Faculty of Management 1
Suwała Grzegorz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 70
Syguła-Cholewińska Justyna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 91
Sypień Katarzyna Faculty of Commodity Science 1
Szafarowicz Adriana Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 2
Szaflarska Katarzyna Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 1
Szafrańska Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 6
Szakiel Jerzy ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 46
Szałkowski Adam Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 98
Szałwia Monika Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 1
Szaraniec Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 70
Szarucki Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 205
Szczepaniak Karolina Faculty of Finance and Law 1
Szczepankiewicz Władysław ORCID Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 35
Szczepańska Michalina Faculty of Management 3
Szczukiewicz Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 7
Szczur Marek Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 6
Szczurek Teresa Faculty of Management 1
Szczygieł Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 15
Szczygieł Maciej Centrum Rozwoju i Promocji 6
Szeja Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 9
Szewczyk Ryszard Faculty of Finance Katedra Bankowości 37
Szkarłat-Koszałka Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 28
Szklarska Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 10
Szmigiel Kinga ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 27
Szmigielska Dorota Dział Współpracy z Zagranicą 1
Szopa Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 69
Szopa Bogumiła ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 129
Szopa Przemysław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 21
Szostak Adriana Akademickie Centrum Kariery 1
Szostak Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 273
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 95
Szpak Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 42
Szpara Katarzyna Faculty of Commodity Science 1
Szpórnóg-Smoleń Ewa Krakowska Szkoła Biznesu 2
Szromnik Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 329
Szubra Mariusz Faculty of Management Katedra Ekonometrii 5
Szulc Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 69
Szulik Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 2
Szumilak Jan Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 165
Szumiło-Kulczycka Magdalena Faculty of Management 1
Szydełko Alfred Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 18
Szydełko Łukasz Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 12
Szydło Robert ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 4
Szyguła Jakub Faculty of Management 1
Szyja Paulina Faculty of Economics and International Relations 2
Szyjewska Jolanta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 2
Szymacha Agnieszka Faculty of Economics and International Relations Katedra Teorii Ekonomii 2
Szymanik Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 46
Szymanowicz Kinga Faculty of Management Katedra Statystyki 13
Szymański Marcin Faculty of Management 6
Szymczyk-Madej Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 31
Szymla Wojciech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 44
Szymla Zygmunt Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 110
Szymusiak Tomasz Faculty of Management 1
Szyszko Alicja Faculty of Finance and Law 1