A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Sagan Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 27
Sala Józef Faculty of Management Katedra Turystyki 15
Salamaga Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 8
Salerno-Kochan Marek Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 22
Salerno-Kochan Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 16
Salwa Dominika Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 5
Sanetra-Szeliga Joanna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 7
Sapeta Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 11
Sawoszczuk Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 3
Serafin Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 6
Seweryn Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 22
Siekierski Jan Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 1
Sieradzki Rafał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 2
Sierpińska Maria College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 34
Sikora Tadeusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 70
Siuta-Tokarska Barbara ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 17
Skoczek Tadeusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1
Skrzyński Tomasz Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 7
Skrzypek Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 12
Słaboń Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 7
Sławińska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 3
Smaga Edward Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 5
Smoleń Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 13
Smutek Halina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 14
Snarska Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 1
Soczówka Halina Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 5
Soja Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 8
Soja Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 18
Sokołowska-Gogut Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 7
Sokołowski Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 37
Solek Adrian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 8
Sordyl Grażyna Faculty of Finance and Law Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 4
Sordyl Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 5
Sosenko Kazimierz ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Filozofii 9
Stabryła Adam ORCID Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 67
Stabryła-Chudzio Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 9
Stal Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 10
Stanek Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 7
Stanienda Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 5
Stanisławska-Mischke Anna K. Centrum e-Learningu 6
Stanisz Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 7
Stańczyk Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 9
Stańdo-Górowska Halina ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 1
Steczkowski Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 1
Stefanów Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 7
Stepaniuk Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 1
Stępień Konrad ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 10
Stępień Marta Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 18
Stobiecka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 12
Stonawski Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 9
Strakowska-Szczurek Małgorzata Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 2
Strupczewski Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 6
Strzembicki Leszek Faculty of Management Katedra Turystyki 4
Styn Igor ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 4
Sułkowska Wanda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 9
Sułkowski Rafał Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 2
Sumek-Brandys Barbara Faculty of Management Katedra Rachunkowości 1
Surdej Aleksander ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 18
Surdykowska Stanisława Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Surówka Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 12
Surówka-Marszałek Danuta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 31
Suwała Grzegorz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 14
Syguła-Cholewińska Justyna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 17
Szafrańska Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 1
Szakiel Jerzy ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 6
Szałkowski Adam Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 25
Szaraniec Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 9
Szarucki Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 9
Szczepankiewicz Władysław ORCID Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 10
Szczukiewicz Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 3
Szczygieł Maciej Centrum Rozwoju i Promocji 2
Szeja Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 2
Szewczyk Ryszard Faculty of Finance Katedra Bankowości 14
Szkarłat-Koszałka Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Szopa Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 7
Szopa Bogumiła ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 29
Szopa Przemysław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 4
Szostak Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 62
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 25
Szpak Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 12
Szromnik Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 32
Szubra Mariusz Faculty of Management Katedra Ekonometrii 1
Szulc Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 19
Szumilak Jan Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 12
Szymanik Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 6
Szymanowicz Kinga Faculty of Management Katedra Statystyki 2
Szymczyk-Madej Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 4
Szymla Wojciech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 10
Szymla Zygmunt Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 31