A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Sady Monika ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 39
Sagan Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 185
Sala Józef Faculty of Management Katedra Turystyki 73
Salamaga Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 127
Salerno-Kochan Marek Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 55
Salerno-Kochan Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 96
Salwa Dominika Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 16
Salwarowski Łukasz Kancelaria Rektora 20
Sanak-Kosmowska Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 25
Sanetra-Szeliga Joanna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 59
Sapeta Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 65
Sarnek Maciej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 13
Sarzyński Konrad Faculty of Economics and International Relations 5
Satora Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 4
Sawoszczuk Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 54
Schröder Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Schroeder Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 3
Sedlak Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 32
Semczuk Marcin ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 13
Serafin Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 107
Serda Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 1
Serwin Jacek Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 7
Seweryn Małgorzata Centrum Językowe , Zespół Języków Romańskich, Słowiańskich i Orientalnych 1
Seweryn Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 202
Siekierski Jan Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 5
Sieradzki Rafał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 25
Sierpińska Maria College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 97
Sikora Tadeusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 486
Silenko Agnieszka Faculty of Public Economy and Administration Katedra Administracji Publicznej 1
Siuta-Tokarska Barbara ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 135
Skoczek Regina Faculty of Management 2
Skoczek Tadeusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 2
Skrzyński Tomasz Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 15
Skrzypek Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 34
Skrzypek Mieczysław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 1
Słaboń Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 69
Sławińska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 3
Sławiński Krzysztof Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem 1
Smaga Edward Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 22
Smaga-Szczepańczyk Małgorzata Dział Nauki i Transferu Wiedzy 2
Smajdor Daniel Faculty of Finance and Law 4
Smoleń Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 51
Smutek Halina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 47
Snarska Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 42
Sobula Joanna Faculty of Management 5
Socha Dominika Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 3
Soczówka Halina Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 17
Soja Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 56
Soja Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 136
Sokołowska-Gogut Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 10
Sokołowski Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 143
Solek Adrian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 57
Sołtyk Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 104
Sołtysik Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 54
Sordyl Grażyna Faculty of Finance and Law Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 19
Sordyl Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 34
Sosenko Kazimierz ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Filozofii 30
Srebro Monika Centrum Językowe , Zespół Języka Angielskiego 3
Sroka-Ozimek Maria Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 2
Stabryła Adam ORCID Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 284
Stabryła-Chudzio Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 86
Stal Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 59
Stanek Bożena Faculty of Management 3
Stanek Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 64
Stanienda Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 26
Stanisławska-Mischke Anna K. Centrum e-Learningu 31
Stanisz Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 16
Stanowska Marta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 6
Stanowski Przemysław Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 4
Stańczyk Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 45
Stańdo-Górowska Halina ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 13
Staroń Ryszard Studium Wychowania Fizycznego i Sportu , Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1
Staszel Anna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 96
Stawowy Anna Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 1
Stec Anna Faculty of Finance and Law 2
Steczko Magdalena Faculty of Commodity Science 9
Steczkowski Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 3
Stefanów Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 19
Stepaniuk Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 7
Stępień Konrad ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 94
Stępień Marta Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 32
Stobiecka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 66
Stolarski Konrad ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 2
Stonawski Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 51
Strakowska-Szczurek Małgorzata Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 24
Strojny Cezary Faculty of Finance and Law 1
Strojny Katarzyna Faculty of Finance 4
Strupczewski Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 65
Strycharz Jan 2
Strycharz Jan Faculty of Economics and International Relations 6
Strzelczyk Wojciech Faculty of Finance and Law 10
Strzembicki Leszek Faculty of Management Katedra Turystyki 8
Strzeszyńska Halina Centrum Językowe 2
Strzępek Iwona Faculty of Economics and International Relations 2
Styn Igor ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 51
Suder Jacek Faculty of Finance and Law 3
Sulima Anna Faculty of Management 2
Sułkowska Wanda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 78
Sułkowski Rafał Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 18
Sumara Mariusz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu , Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1
Sumek-Brandys Barbara Faculty of Management Katedra Rachunkowości 1
Surdej Aleksander ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 127
Surdykowska Stanisława Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Surówka Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 142
Surówka Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 21
Surówka-Marszałek Danuta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 76
Surówka-Pasek Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 26
Suwaj Tomasz Faculty of Management 1
Suwała Grzegorz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 57
Syguła-Cholewińska Justyna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 104
Sypień Katarzyna Faculty of Commodity Science 1
Szafarowicz Adriana Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 2
Szaflarska Katarzyna Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 1
Szafrańska Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 5
Szakiel Jerzy ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 49
Szałkowski Adam Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 43
Szaraniec Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 93
Szarucki Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 216
Szczepaniak Karolina Faculty of Finance and Law 1
Szczepankiewicz Władysław ORCID Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 22
Szczepańska Michalina Faculty of Management 5
Szczukiewicz Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 3
Szczurek Teresa Faculty of Management 1
Szczygieł Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 14
Szczygieł Maciej Centrum Rozwoju i Promocji 2
Szeja Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 5
Szewczyk Ryszard Faculty of Finance Katedra Bankowości 20
Szkarłat-Koszałka Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 21
Szklarska Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 11
Szmigiel Kinga ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 32
Szopa Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 49
Szopa Bogumiła ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 115
Szopa Przemysław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 26
Szostak Adriana Akademickie Centrum Kariery 2
Szostak Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 273
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 68
Szpak Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 19
Szpara Katarzyna Faculty of Commodity Science 1
Szpórnóg-Smoleń Ewa Krakowska Szkoła Biznesu 2
Szromnik Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 136
Sztokfisz Barbara Faculty of Economics and International Relations 2
Szubra Mariusz Faculty of Management Katedra Ekonometrii 2
Szulc Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 67
Szulik Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 2
Szumilak Jan Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 20
Szumiło-Kulczycka Magdalena Faculty of Management 1
Szydełko Alfred Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 21
Szydełko Łukasz Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 18
Szydło Robert ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 10
Szyguła Jakub Faculty of Management 1
Szyja Paulina Faculty of Economics and International Relations 2
Szyjewska Jolanta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 2
Szymacha Agnieszka Faculty of Economics and International Relations Katedra Teorii Ekonomii 2
Szymanik Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 49
Szymanowicz Kinga Faculty of Management Katedra Statystyki 3
Szymańska Anna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 1
Szymański Marcin Faculty of Management 6
Szymczyk-Madej Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 28
Szymla Wojciech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 49
Szymla Zygmunt Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 56
Szymusiak Tomasz Faculty of Management 1
Szyszko Alicja Faculty of Finance and Law 1