A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Raczyński Mirosław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 3
Raganiewicz Janusz Faculty of Finance and Law Katedra Rynków Finansowych 22
Rajzer Krystyna Interdepartmental Unit Katedra Rachunkowości Finansowej 10
Ramocki Jan Faculty of Management Katedra Ekonometrii 11
Rawski Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 40
Rejduch Julian Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 7
Rek Andrzej Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 4
Rek Jadwiga Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 23
Rogoda Bogdan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 4
Romanowski Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Rosicka Janina Interdepartmental Unit Katedra Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej 16
Różycka Grażyna Interdepartmental Unit Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Ruda Stanisław Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 2
Rudnicki Leszek Faculty of Management Katedra Badań Konsumpcji 41
Rusek Maria Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Rusowicz Mieczysław Studium Języków Obcych 3
Rybarska Maria Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Rybarski Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Teorii Ekonomii 36