A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Raganiewicz Janusz Faculty of Finance and Law Katedra Rynków Finansowych 7
Rajzer Krystyna Interdepartmental Unit Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Ramocki Jan Faculty of Management Katedra Ekonometrii 2
Rawski Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 13
Rejduch Julian Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 5
Rek Andrzej Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Rek Jadwiga Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 4
Rosicka Janina Interdepartmental Unit Katedra Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej 2
Rudnicki Leszek Faculty of Management Katedra Badań Konsumpcji 16
Rusek Maria Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Rybarska Maria Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Rybarski Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Teorii Ekonomii 6