A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Raczyński Mirosław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 1
Raganiewicz Janusz Faculty of Finance and Law Katedra Rynków Finansowych 8
Rajzer Krystyna Interdepartmental Unit Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Ramocki Jan Faculty of Management Katedra Ekonometrii 6
Rawski Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 20
Rejduch Julian Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1
Rek Andrzej Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 3
Rek Jadwiga Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 10
Romanowski Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Rosicka Janina Interdepartmental Unit Katedra Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej 9
Ruda Stanisław Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 2
Rudnicki Leszek Faculty of Management Katedra Badań Konsumpcji 17
Rybarski Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Teorii Ekonomii 17