A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Raczyński Mirosław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 3
Raganiewicz Janusz Faculty of Finance and Law Katedra Rynków Finansowych 16
Rajzer Krystyna Interdepartmental Unit Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Ramocki Jan Faculty of Management Katedra Ekonometrii 9
Rawski Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 30
Rejduch Julian Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 2
Rek Andrzej Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 3
Rek Jadwiga Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 20
Rogoda Bogdan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 4
Romanowski Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Rosicka Janina Interdepartmental Unit Katedra Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej 10
Różycka Grażyna Interdepartmental Unit Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Ruda Stanisław Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 2
Rudnicki Leszek Faculty of Management Katedra Badań Konsumpcji 27
Rusowicz Mieczysław Studium Języków Obcych 3
Rybarski Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Teorii Ekonomii 29