A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Raganiewicz Janusz Faculty of Finance and Law Katedra Rynków Finansowych 12
Rajzer Krystyna Interdepartmental Unit Katedra Rachunkowości Finansowej 25
Ramocka Barbara Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 2
Ramocki Jan Faculty of Management Katedra Ekonometrii 7
Rawski Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 16
Rejduch Julian Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 27
Rejmer Małgorzata Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 3
Rek Andrzej Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 2
Rek Jadwiga Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 11
Rekret Barbara 5
Roganowicz Lucyna Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Rolka Halina Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Romanowski Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 9
Rosicka Janina Interdepartmental Unit Katedra Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej 12
Ruda Stanisław Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 4
Rudnicki Leszek Faculty of Management Katedra Badań Konsumpcji 32
Rusek Maria Faculty of Finance Katedra Matematyki 2
Rusowicz Mieczysław Studium Języków Obcych 1
Rutkowski Ireneusz Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 2
Rybarska Maria Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 9
Rybarski Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Teorii Ekonomii 43
Rybska Zofia Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Ryńska Alina 5