A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Pacholik Marek Faculty of Production Economics Katedra Nauk Politycznych 1
Pacholski Maksymilian Faculty of Economics and International Relations Katedra Socjologii 5
Pamuła Jan Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 7
Paszek Barbara Faculty of Finance Katedra Matematyki 3
Paszek Zbigniew Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania 5
Pawełek Janusz Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 4
Peszko Adam Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 1
Piecuch Czesława Interdepartmental Unit Katedra Filozofii 2
Piecuch Lesław Biuro Obsługi Projektów Unijnych 1
Pieczonka Władysław Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Piekarz Halina Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 3
Pietrzyk Irena Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 4
Pikul Adam Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Pilarski Ryszard Faculty of Management Katedra Marketingu 2
Piotrowska-Berger Krystyna Interdepartmental Unit Studium Psychologii i Pedagogiki 1
Pociecha Józef ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 8
Pocztowski Aleksy ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 1
Podolec Barbara Faculty of Management Katedra Statystyki 5
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Polańska Maria Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 4
Porębski Czesław Faculty of Economics and International Relations Katedra Filozofii 1
Potocki Arkadiusz Faculty of Management Katedra Zachowań Organizacyjnych 6
Prusek Andrzej Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 8
Przybylska Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 1
Przychodzki Wojciech Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 2
Przygoda Zbigniew Faculty of Management Katedra Informatyki 2
Pucek Zbigniew Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 1
Purchla Jacek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 5