A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Pacholik Marek Faculty of Production Economics Katedra Nauk Politycznych 4
Pacholski Maksymilian Faculty of Economics and International Relations Katedra Socjologii 29
Pacut Agnieszka ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 1
Pająk Wojciech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 15
Pajor Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 16
Palenica Zbigniew Interdepartmental Unit Katedra Studiów Europejskich 3
Paliwoda-Matiolańska Adriana ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 3
Paliwoda-Pękosz Grażyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 30
Pamuła Jan Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 10
Panek Tomasz Faculty of Management Katedra Statystyki 5
Papież Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 20
Papież Renata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 7
Partyła Renata Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Paszek Barbara Faculty of Finance Katedra Matematyki 28
Paszek Zbigniew Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania 41
Paszkowska Romana ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 10
Pasztyła Agnieszka Faculty of Management Katedra Statystyki 8
Patkaniowski Michał Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 9
Pawełek Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 54
Pawełek Janusz Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 8
Pera Bożena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 21
Pera Jacek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 14
Peszko Adam Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 27
Peszko Grzegorz Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 33
Petri-Teczke Elżbieta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Petrow Waldemar Dział Współpracy z Zagranicą 1
Pędziwiatr Konrad ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 4
Pfeifer Stanisław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 39
Piasecka Ewa Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 7
Pichur Agnieszka Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 13
Piechnik-Kurdziel Anna Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 57
Piecuch Czesława Interdepartmental Unit Katedra Filozofii 11
Piecuch Lesław Biuro Obsługi Projektów Unijnych 17
Pieczonka Władysław Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 10
Piekarz Halina Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 86
Pieniążek-Dyląg Renata Faculty of Management Katedra Rachunkowości 3
Pietruszka-Ortyl Anna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 37
Pietrzyk Irena Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 88
Pikul Adam Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Pilarska Czesława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 20
Pilarski Ryszard Faculty of Management Katedra Marketingu 14
Piotrowska Aldona ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 3
Piotrowska-Berger Krystyna Interdepartmental Unit Studium Psychologii i Pedagogiki 8
Pipień Mateusz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej 44
Piszczek Marzena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 11
Piwowarczyk Jarosław Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 29
Plichta Grażyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 14
Plichta Jarosław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 30
Płaszyńska Maria Faculty of Commodity Science Katedra Fizyki 1
Płonka Maria ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 40
Pociecha Józef ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 78
Pocztowski Aleksy ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 139
Podobiński Andrzej Interdepartmental Unit Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Podolec Barbara Faculty of Management Katedra Statystyki 50
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 32
Polańska Maria Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 30
Poleska Halina Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 14
Pollok Artur College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 37
Popek Stanisław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 85
Porębski Czesław Faculty of Economics and International Relations Katedra Filozofii 25
Potempa Aureliusz Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 8
Potocki Arkadiusz Faculty of Management Katedra Zachowań Organizacyjnych 138
Prędki Artur ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 9
Prostak Rafał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 2
Prusek Andrzej Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 73
Przybek Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 4
Przybylska Katarzyna Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 1
Przybylska Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 56
Przychodzki Wojciech Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 7
Przygoda Zbigniew Faculty of Management Katedra Informatyki 7
Ptasińska-Marcinkiewicz Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 6
Pucek Zbigniew Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 38
Purchla Jacek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 111
Purgał-Popiela Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 26
Put Dariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 26
Puzio-Wacławik Bogusława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 13