A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Pacholik Marek Faculty of Production Economics Katedra Nauk Politycznych 4
Pacholski Maksymilian Faculty of Economics and International Relations Katedra Socjologii 28
Pająk Wojciech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 13
Pajor Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 3
Palenica Zbigniew Interdepartmental Unit Katedra Studiów Europejskich 3
Paliwoda-Matiolańska Adriana ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 2
Paliwoda-Pękosz Grażyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 27
Pamuła Jan Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 8
Panek Tomasz Faculty of Management Katedra Statystyki 5
Papież Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 11
Papież Renata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 4
Partyła Renata Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Paszek Barbara Faculty of Finance Katedra Matematyki 24
Paszek Zbigniew Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania 36
Paszkowska Romana ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 4
Patkaniowski Michał Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 3
Pawełek Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 43
Pawełek Janusz Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 6
Pera Bożena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 16
Pera Jacek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 10
Peszko Adam Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 26
Peszko Grzegorz Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 31
Petri-Teczke Elżbieta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Petrow Waldemar Dział Współpracy z Zagranicą 1
Pędziwiatr Konrad ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 1
Pfeifer Stanisław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 32
Piasecka Ewa Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 7
Pichur Agnieszka Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 6
Piechnik-Kurdziel Anna Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 53
Piecuch Czesława Interdepartmental Unit Katedra Filozofii 11
Piecuch Lesław Biuro Obsługi Projektów Unijnych 17
Pieczonka Władysław Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 10
Piekarz Halina Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 63
Pieniążek-Dyląg Renata Faculty of Management Katedra Rachunkowości 3
Pietruszka-Ortyl Anna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 19
Pietrzyk Irena Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 74
Pikul Adam Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Pilarska Czesława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 11
Pilarski Ryszard Faculty of Management Katedra Marketingu 13
Piotrowska-Berger Krystyna Interdepartmental Unit Studium Psychologii i Pedagogiki 8
Pipień Mateusz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej 22
Piszczek Marzena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 9
Piwowarczyk Jarosław Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 18
Plichta Grażyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 11
Plichta Jarosław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 19
Płaszyńska Maria Faculty of Commodity Science Katedra Fizyki 1
Płonka Maria ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 30
Pociecha Józef ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 64
Pocztowski Aleksy ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 107
Podobiński Andrzej Interdepartmental Unit Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Podolec Barbara Faculty of Management Katedra Statystyki 43
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 21
Polańska Maria Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 28
Poleska Halina Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 14
Pollok Artur College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 29
Popek Stanisław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 71
Porębski Czesław Faculty of Economics and International Relations Katedra Filozofii 24
Potempa Aureliusz Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 7
Potocki Arkadiusz Faculty of Management Katedra Zachowań Organizacyjnych 120
Prędki Artur ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 1
Prusek Andrzej Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 61
Przybylska Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 45
Przychodzki Wojciech Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 6
Przygoda Zbigniew Faculty of Management Katedra Informatyki 7
Ptasińska-Marcinkiewicz Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 1
Pucek Zbigniew Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 32
Purchla Jacek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 104
Purgał-Popiela Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 16
Put Dariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 18
Puzio-Wacławik Bogusława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 10