A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Pacholik Marek Faculty of Production Economics Katedra Nauk Politycznych 3
Pacholski Maksymilian Faculty of Economics and International Relations Katedra Socjologii 25
Pająk Wojciech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 13
Pajor Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 3
Palenica Zbigniew Interdepartmental Unit Katedra Studiów Europejskich 3
Paliwoda-Matiolańska Adriana ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 2
Paliwoda-Pękosz Grażyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 27
Pamuła Jan Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 6
Panek Tomasz Faculty of Management Katedra Statystyki 5
Papież Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 11
Papież Renata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 4
Partyła Renata Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Paszek Barbara Faculty of Finance Katedra Matematyki 23
Paszek Zbigniew Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania 34
Paszkowska Romana ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 4
Patkaniowski Michał Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 3
Pawełek Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 43
Pawełek Janusz Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 5
Pera Bożena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 16
Pera Jacek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 10
Peszko Adam Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 25
Peszko Grzegorz Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 31
Petri-Teczke Elżbieta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Petrow Waldemar Dział Współpracy z Zagranicą 1
Pędziwiatr Konrad ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 1
Pfeifer Stanisław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 32
Piasecka Ewa Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 7
Pichur Agnieszka Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 6
Piechnik-Kurdziel Anna Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 53
Piecuch Czesława Interdepartmental Unit Katedra Filozofii 9
Piecuch Lesław Biuro Obsługi Projektów Unijnych 17
Pieczonka Władysław Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 9
Piekarz Halina Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 63
Pieniążek-Dyląg Renata Faculty of Management Katedra Rachunkowości 3
Pietruszka-Ortyl Anna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 19
Pietrzyk Irena Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 72
Pikul Adam Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Pilarska Czesława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 11
Pilarski Ryszard Faculty of Management Katedra Marketingu 12
Piotrowska-Berger Krystyna Interdepartmental Unit Studium Psychologii i Pedagogiki 8
Pipień Mateusz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej 22
Piszczek Marzena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 9
Piwowarczyk Jarosław Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 17
Plichta Grażyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 11
Plichta Jarosław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 19
Płaszyńska Maria Faculty of Commodity Science Katedra Fizyki 1
Płonka Maria ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 30
Pociecha Józef ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 61
Pocztowski Aleksy ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 106
Podobiński Andrzej Interdepartmental Unit Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Podolec Barbara Faculty of Management Katedra Statystyki 41
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 21
Polańska Maria Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 27
Poleska Halina Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 14
Pollok Artur College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 29
Popek Stanisław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 71
Porębski Czesław Faculty of Economics and International Relations Katedra Filozofii 23
Potempa Aureliusz Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 7
Potocki Arkadiusz Faculty of Management Katedra Zachowań Organizacyjnych 118
Prędki Artur ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 1
Prusek Andrzej Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 58
Przybylska Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 45
Przychodzki Wojciech Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 6
Przygoda Zbigniew Faculty of Management Katedra Informatyki 6
Ptasińska-Marcinkiewicz Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 1
Pucek Zbigniew Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 32
Purchla Jacek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 102
Purgał-Popiela Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 16
Put Dariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 18
Puzio-Wacławik Bogusława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 10