A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Pacholik Marek Faculty of Production Economics Katedra Nauk Politycznych 3
Pacholski Maksymilian Faculty of Economics and International Relations Katedra Socjologii 27
Pacut Agnieszka ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 3
Pająk Wojciech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 16
Pajor Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 22
Palenica Zbigniew Interdepartmental Unit Katedra Studiów Europejskich 3
Paliwoda-Matiolańska Adriana ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 6
Paliwoda-Pękosz Grażyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 31
Pamuła Jan Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 6
Panek Tomasz Faculty of Management Katedra Statystyki 5
Papież Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 22
Papież Renata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 10
Partyła Renata Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Parys Monika Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Paszek Barbara Faculty of Finance Katedra Matematyki 27
Paszek Zbigniew Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania 39
Paszkowska Romana ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 11
Pasztyła Agnieszka Faculty of Management Katedra Statystyki 9
Patkaniowski Michał Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 12
Pauli Urban ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 1
Pawełek Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 55
Pawełek Janusz Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 5
Pera Bożena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 21
Pera Jacek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 15
Peszko Adam Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 28
Peszko Grzegorz Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 32
Petri-Teczke Elżbieta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Petrow Waldemar Dział Współpracy z Zagranicą 1
Pędziwiatr Konrad ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 5
Pfeifer Stanisław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 42
Piasecka Ewa Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 7
Pichur Agnieszka Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 17
Piechnik-Kurdziel Anna Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 59
Piecuch Czesława Interdepartmental Unit Katedra Filozofii 9
Piecuch Lesław Biuro Obsługi Projektów Unijnych 17
Pieczonka Władysław Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 9
Piekarz Halina Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 85
Pieniążek-Dyląg Renata Faculty of Management Katedra Rachunkowości 3
Pietruszka-Ortyl Anna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 48
Pietrzyk Irena Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 91
Pikul Adam Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Pilarska Czesława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 24
Pilarski Ryszard Faculty of Management Katedra Marketingu 12
Piotrowska Aldona ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 3
Piotrowska-Berger Krystyna Interdepartmental Unit Studium Psychologii i Pedagogiki 8
Pipień Mateusz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej 51
Piszczek Marzena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 11
Piwowarczyk Jarosław Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 32
Plichta Grażyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 18
Plichta Jarosław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 34
Pliś Elżbieta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 1
Płaszyńska Maria Faculty of Commodity Science Katedra Fizyki 1
Płonka Maria ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 47
Pociecha Józef ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 77
Pocztowski Aleksy ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 146
Podobiński Andrzej Interdepartmental Unit Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Podolec Barbara Faculty of Management Katedra Statystyki 48
Podsiadło Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 1
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 39
Polańska Maria Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 27
Poleska Halina Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 14
Pollok Artur College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 41
Popek Stanisław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 90
Poremba Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Porębski Czesław Faculty of Economics and International Relations Katedra Filozofii 24
Potempa Aureliusz Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 9
Potocki Arkadiusz Faculty of Management Katedra Zachowań Organizacyjnych 147
Prędki Artur ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 10
Prostak Rafał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 3
Prusak Anna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 2
Prusek Andrzej Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 73
Przybek Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 6
Przybylska Katarzyna Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 2
Przybylska Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 59
Przychodzki Wojciech Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 6
Przygoda Zbigniew Faculty of Management Katedra Informatyki 6
Ptasińska-Marcinkiewicz Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 10
Pucek Zbigniew Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 39
Purchla Jacek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 120
Purgał-Popiela Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 28
Put Dariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 29
Puzio-Wacławik Bogusława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 14