A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Pacholik Marek Faculty of Production Economics Katedra Nauk Politycznych 3
Pacholski Maksymilian Faculty of Economics and International Relations Katedra Socjologii 12
Pająk Wojciech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 1
Pamuła Jan Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 3
Partyła Renata Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Paszek Barbara Faculty of Finance Katedra Matematyki 7
Paszek Zbigniew Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania 10
Pawełek Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 2
Pawełek Janusz Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 4
Peszko Adam Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Peszko Grzegorz Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 5
Petri-Teczke Elżbieta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Petrow Waldemar Dział Współpracy z Zagranicą 1
Pfeifer Stanisław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 5
Piechnik-Kurdziel Anna Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 13
Piecuch Czesława Interdepartmental Unit Katedra Filozofii 2
Piecuch Lesław Biuro Obsługi Projektów Unijnych 9
Pieczonka Władysław Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 3
Piekarz Halina Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 21
Pietrzyk Irena Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 12
Pilarski Ryszard Faculty of Management Katedra Marketingu 3
Piotrowska-Berger Krystyna Interdepartmental Unit Studium Psychologii i Pedagogiki 2
Płonka Maria ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 2
Pociecha Józef ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 21
Pocztowski Aleksy ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 14
Podobiński Andrzej Interdepartmental Unit Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Podolec Barbara Faculty of Management Katedra Statystyki 11
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Polańska Maria Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 10
Poleska Halina Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 10
Popek Stanisław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 8
Porębski Czesław Faculty of Economics and International Relations Katedra Filozofii 4
Potocki Arkadiusz Faculty of Management Katedra Zachowań Organizacyjnych 27
Prusek Andrzej Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 10
Przybylska Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 3
Przychodzki Wojciech Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 5
Przygoda Zbigniew Faculty of Management Katedra Informatyki 5
Pucek Zbigniew Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 4
Purchla Jacek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 15