A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Pacholik Marek Faculty of Production Economics Katedra Nauk Politycznych 2
Pacholski Maksymilian Faculty of Economics and International Relations Katedra Socjologii 10
Pająk Wojciech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 3
Palenica Zbigniew Interdepartmental Unit Katedra Studiów Europejskich 2
Paliwoda-Pękosz Grażyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 2
Pamuła Jan Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 3
Panek Tomasz Faculty of Management Katedra Statystyki 3
Partyła Renata Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Paszek Barbara Faculty of Finance Katedra Matematyki 10
Paszek Zbigniew Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania 11
Pawełek Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 15
Pawełek Janusz Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 4
Pera Bożena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 3
Pera Jacek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 6
Peszko Adam Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Peszko Grzegorz Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 21
Petri-Teczke Elżbieta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Pfeifer Stanisław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 4
Piechnik-Kurdziel Anna Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 17
Piecuch Czesława Interdepartmental Unit Katedra Filozofii 3
Piecuch Lesław Biuro Obsługi Projektów Unijnych 13
Pieczonka Władysław Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 2
Piekarz Halina Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 27
Pieniążek-Dyląg Renata Faculty of Management Katedra Rachunkowości 1
Pietrzyk Irena Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 19
Pilarski Ryszard Faculty of Management Katedra Marketingu 3
Piotrowska-Berger Krystyna Interdepartmental Unit Studium Psychologii i Pedagogiki 1
Piszczek Marzena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 1
Płonka Maria ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 6
Pociecha Józef ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 28
Pocztowski Aleksy ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 23
Podobiński Andrzej Interdepartmental Unit Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Podolec Barbara Faculty of Management Katedra Statystyki 20
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Polańska Maria Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 17
Poleska Halina Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 13
Popek Stanisław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 15
Porębski Czesław Faculty of Economics and International Relations Katedra Filozofii 5
Potocki Arkadiusz Faculty of Management Katedra Zachowań Organizacyjnych 50
Prusek Andrzej Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 17
Przybylska Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 8
Przychodzki Wojciech Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 4
Przygoda Zbigniew Faculty of Management Katedra Informatyki 4
Pucek Zbigniew Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 16
Purchla Jacek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 29
Put Dariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 1