A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Pacholik Marek Faculty of Production Economics Katedra Nauk Politycznych 2
Pacholski Maksymilian Faculty of Economics and International Relations Katedra Socjologii 13
Pająk Wojciech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 8
Palenica Zbigniew Interdepartmental Unit Katedra Studiów Europejskich 3
Paliwoda-Pękosz Grażyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 8
Pamuła Jan Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 3
Panek Tomasz Faculty of Management Katedra Statystyki 5
Partyła Renata Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Paszek Barbara Faculty of Finance Katedra Matematyki 14
Paszek Zbigniew Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania 19
Pawełek Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 31
Pawełek Janusz Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 4
Pera Bożena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 7
Pera Jacek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 8
Peszko Adam Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 12
Peszko Grzegorz Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 30
Petri-Teczke Elżbieta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Pfeifer Stanisław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 13
Piasecka Ewa Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 5
Piechnik-Kurdziel Anna Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 33
Piecuch Czesława Interdepartmental Unit Katedra Filozofii 6
Piecuch Lesław Biuro Obsługi Projektów Unijnych 13
Pieczonka Władysław Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 5
Piekarz Halina Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 43
Pieniążek-Dyląg Renata Faculty of Management Katedra Rachunkowości 3
Pietrzyk Irena Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 39
Pilarska Czesława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 2
Pilarski Ryszard Faculty of Management Katedra Marketingu 3
Piotrowska-Berger Krystyna Interdepartmental Unit Studium Psychologii i Pedagogiki 2
Pipień Mateusz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej 3
Piszczek Marzena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 3
Piwowarczyk Jarosław Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 1
Plichta Grażyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 2
Plichta Jarosław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 13
Płaszyńska Maria Faculty of Commodity Science Katedra Fizyki 1
Płonka Maria ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 15
Pociecha Józef ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 43
Pocztowski Aleksy ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 48
Podobiński Andrzej Interdepartmental Unit Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Podolec Barbara Faculty of Management Katedra Statystyki 25
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 11
Polańska Maria Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 25
Poleska Halina Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 14
Pollok Artur College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 8
Popek Stanisław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 37
Porębski Czesław Faculty of Economics and International Relations Katedra Filozofii 13
Potempa Aureliusz Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 4
Potocki Arkadiusz Faculty of Management Katedra Zachowań Organizacyjnych 77
Prusek Andrzej Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 38
Przybylska Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 25
Przychodzki Wojciech Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 4
Przygoda Zbigniew Faculty of Management Katedra Informatyki 4
Pucek Zbigniew Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 22
Purchla Jacek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 64
Put Dariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 4
Puzio-Wacławik Bogusława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 5