A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Pabian Robert Centrum Informatyki 4
Pach-Gurgul Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 5
Pacholik Marek Faculty of Production Economics Katedra Nauk Politycznych 2
Pacholski Maksymilian Faculty of Economics and International Relations Katedra Socjologii 20
Pacut Agnieszka ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 12
Pająk Wojciech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 18
Pajor Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 38
Palenica Zbigniew Interdepartmental Unit Katedra Studiów Europejskich 3
Paliwoda-Matiolańska Adriana ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 9
Paliwoda-Pękosz Grażyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 39
Pamuła Jan Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 3
Panek Tomasz Faculty of Management Katedra Statystyki 5
Papież Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 31
Papież Renata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 12
Partyła Renata Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Parys Monika Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 4
Paszek Barbara Faculty of Finance Katedra Matematyki 29
Paszek Zbigniew Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania 35
Paszkowska Romana ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 12
Pasztyła Agnieszka Faculty of Management Katedra Statystyki 15
Patkaniowski Michał Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 17
Pauli Urban ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 7
Pawełek Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 69
Pawełek Janusz Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 4
Pera Bożena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 27
Pera Jacek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 22
Peszko Adam Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 28
Peszko Grzegorz Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 32
Petri-Teczke Elżbieta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Petryk Agnieszka ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 3
Pędziwiatr Konrad ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 14
Pfeifer Stanisław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 47
Piasecka Ewa Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 7
Pichur Agnieszka Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 24
Piechnik-Kurdziel Anna Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 62
Piecuch Czesława Interdepartmental Unit Katedra Filozofii 9
Piecuch Lesław Biuro Obsługi Projektów Unijnych 15
Pieczonka Władysław Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 8
Piekarz Halina Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 90
Pieniążek-Dyląg Renata Faculty of Management Katedra Rachunkowości 3
Pietruszka Jolanta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 2
Pietruszka-Ortyl Anna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 70
Pietrzyk Irena Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 97
Pilarska Czesława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 35
Pilarski Ryszard Faculty of Management Katedra Marketingu 11
Piotrowska Aldona ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 7
Piotrowska-Berger Krystyna Interdepartmental Unit Studium Psychologii i Pedagogiki 5
Pipień Mateusz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej 65
Piszczek Marzena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 11
Piwowarczyk Jacek Faculty of Commodity Science Laboratorium 2
Piwowarczyk Jarosław Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 45
Plebanek Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Karnego 2
Plichta Grażyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 25
Plichta Jarosław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 45
Pliś Elżbieta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 4
Płaszyńska Maria Faculty of Commodity Science Katedra Fizyki 1
Płonka Maria ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 58
Pociecha Józef ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 91
Pocztowski Aleksy ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 166
Podobiński Andrzej Interdepartmental Unit Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Podolec Barbara Faculty of Management Katedra Statystyki 54
Podsiadło Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 4
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 55
Polańska Maria Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 26
Poleska Halina Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 14
Pollok Artur College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 59
Popek Stanisław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 100
Popławski Łukasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 2
Poremba Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Porębski Czesław Faculty of Economics and International Relations Katedra Filozofii 23
Possinger Przemysław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Potempa Aureliusz Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 10
Potocki Arkadiusz Faculty of Management Katedra Zachowań Organizacyjnych 163
Powroźnik Aneta Centrum e-Learningu 2
Prędki Artur ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 15
Prostak Rafał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 3
Prusak Anna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 6
Prusek Andrzej Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 81
Przybek Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 9
Przybylska Katarzyna Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 4
Przybylska Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 64
Przychodzki Wojciech Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 4
Przygoda Zbigniew Faculty of Management Katedra Informatyki 4
Ptasińska-Marcinkiewicz Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 23
Pucek Zbigniew Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 40
Purchla Jacek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 150
Purgał-Popiela Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 35
Put Dariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 38
Puzio-Wacławik Bogusława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 23