A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Pacholski Maksymilian Faculty of Economics and International Relations Katedra Socjologii 2
Paszek Barbara Faculty of Finance Katedra Matematyki 2
Paszek Zbigniew Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania 3
Peszko Adam Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Peszko Grzegorz Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 1
Pfeifer Stanisław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 1
Piechnik-Kurdziel Anna Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 3
Piecuch Czesława Interdepartmental Unit Katedra Filozofii 1
Piecuch Lesław Biuro Obsługi Projektów Unijnych 4
Piekarz Halina Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 6
Pietrzyk Irena Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 6
Pilarski Ryszard Faculty of Management Katedra Marketingu 2
Pociecha Józef ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 8
Pocztowski Aleksy ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 3
Podolec Barbara Faculty of Management Katedra Statystyki 1
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 2
Polańska Maria Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 4
Poleska Halina Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 3
Popek Stanisław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 6
Porębski Czesław Faculty of Economics and International Relations Katedra Filozofii 2
Potocki Arkadiusz Faculty of Management Katedra Zachowań Organizacyjnych 10
Prusek Andrzej Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 4
Przybylska Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 2
Przychodzki Wojciech Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 2
Przygoda Zbigniew Faculty of Management Katedra Informatyki 1
Pucek Zbigniew Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 1
Purchla Jacek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 7