A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Pacholik Marek Faculty of Production Economics Katedra Nauk Politycznych 4
Pacholski Maksymilian Faculty of Economics and International Relations Katedra Socjologii 22
Paleczny-Zapp Magdalena Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 3
Pamuła Jan Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 21
Paszek Barbara Faculty of Finance Katedra Matematyki 10
Paszek Zbigniew Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania 37
Pawełek Janusz Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 8
Pawlik-Wywrot Anna Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 2
Peretiatkowicz Roman Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Peszko Adam Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Petrow Waldemar Dział Współpracy z Zagranicą 1
Pfeifer Stanisław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 6
Piechnik-Kurdziel Anna Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 9
Piecuch Czesława Interdepartmental Unit Katedra Filozofii 5
Piecuch Lesław Biuro Obsługi Projektów Unijnych 4
Pieczonka Władysław Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 13
Piekarz Halina Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 25
Pietraszewski Wojciech Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 2
Pietrzyk Irena Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 18
Pikul Adam Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 6
Pilarski Ryszard Faculty of Management Katedra Marketingu 14
Piotrowska Barbara Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Piotrowska-Berger Krystyna Interdepartmental Unit Studium Psychologii i Pedagogiki 5
Płaszyńska Maria Faculty of Commodity Science Katedra Fizyki 1
Pociecha Józef ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 30
Pocztowski Aleksy ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 8
Podobiński Andrzej Interdepartmental Unit Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Podolec Barbara Faculty of Management Katedra Statystyki 21
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 8
Polańska Maria Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 9
Poleska Halina Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 2
Porębska-Kulik Wiesława Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Porębski Czesław Faculty of Economics and International Relations Katedra Filozofii 5
Potocki Arkadiusz Faculty of Management Katedra Zachowań Organizacyjnych 33
Prusek Andrzej Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 28
Przybylska Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 8
Przychodzki Wojciech Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 3
Przygoda Zbigniew Faculty of Management Katedra Informatyki 4
Pucek Zbigniew Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 14
Purchla Jacek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 12
Pyzik Aleksander Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 3