A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Oczkowska Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 15
Okręglicki Andrzej Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 4
Olbrycht Beata Elżbieta Interdepartmental Unit Katedra Handlu Zagranicznego 1
Olbrycht Jacek Faculty of Management Katedra Ekonomiki Pracy 6
Olech-Nowak Alicja Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Oleksy Krzysztof Interdepartmental Unit Katedra Filozofii 1
Osiewalski Jacek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 77
Ostasz Lidia ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 3
Ostrowska Barbara Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 13
Ostrowski Andrzej Faculty of Commodity Science Administracja wydziału 14
Owsiak Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 68
Oyrzanowski Bronisław Katedra Planowania Gospodarki Narodowej 2