A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Obora Hubert ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 92
Oczkowska Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 154
Odorowicz Agnieszka Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 13
Odrobina Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 47
Okręglicki Andrzej Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Olbrycht Beata Elżbieta Interdepartmental Unit Katedra Handlu Zagranicznego 1
Olbrycht Jacek Faculty of Management Katedra Ekonomiki Pracy 6
Olech-Nowak Alicja Faculty of Finance Katedra Matematyki 3
Oleksy Krzysztof Interdepartmental Unit Katedra Filozofii 1
Oleksy Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 13
Olszewska-Łabędź Beata Faculty of Economics and International Relations 4
Optołowicz-Jagannathan Alicja Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Oramus Marek ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Administracji Publicznej 1
Orłowska Joanna ORCID Centrum Językowe , Zespół Języków Romańskich, Słowiańskich i Orientalnych 1
Orzeł Karolina ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 31
Osiewalska Anna ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 70
Osiewalska Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 9
Osiewalski Jacek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 282
Osikowicz Marcin ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 28
Ostasz Lidia ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 128
Ostrowska Barbara Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 52
Ostrowski Andrzej Faculty of Commodity Science Administracja wydziału 14
Owsiak Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 134
Owsiak Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 328
Owsiak Tomasz Faculty of Finance 1
Oyrzanowski Bronisław Katedra Planowania Gospodarki Narodowej 2
Ożóg Janina ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 4
Ożóg Katarzyna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 5