A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Obora Hubert ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 61
Oczkowska Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 109
Odorowicz Agnieszka Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 13
Odrobina Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 23
Okręglicki Andrzej Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Olbrycht Beata Elżbieta Interdepartmental Unit Katedra Handlu Zagranicznego 1
Olbrycht Jacek Faculty of Management Katedra Ekonomiki Pracy 6
Olech-Nowak Alicja Faculty of Finance Katedra Matematyki 3
Oleksy Krzysztof Interdepartmental Unit Katedra Filozofii 1
Oleksy Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 3
Orzeł Karolina ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 4
Osiewalska Anna ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 43
Osiewalska Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 2
Osiewalski Jacek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 225
Osikowicz Marcin ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 20
Ostasz Lidia ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 97
Ostrowska Barbara Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 40
Ostrowski Andrzej Faculty of Commodity Science Administracja wydziału 13
Owsiak Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 97
Owsiak Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 263
Oyrzanowski Bronisław Katedra Planowania Gospodarki Narodowej 2
Ożóg Janina ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 3