A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Obora Hubert ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 97
Oczkowska Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 173
Odorowicz Agnieszka Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 13
Odrobina Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 65
Ogorzały Justyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 6
Olbrycht Beata Elżbieta Interdepartmental Unit Katedra Handlu Zagranicznego 1
Olbrycht Jacek Faculty of Management Katedra Ekonomiki Pracy 6
Olech-Nowak Alicja Faculty of Finance Katedra Matematyki 3
Olejnik Paweł Faculty of Finance and Law 1
Oleksy Krzysztof Interdepartmental Unit Katedra Filozofii 1
Oleksy Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 23
Olszewska-Łabędź Beata Faculty of Economics and International Relations 5
Optołowicz-Jagannathan Alicja Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Oramus Marek ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Administracji Publicznej 9
Orłowska Joanna ORCID Centrum Językowe , Zespół Języków Romańskich, Słowiańskich i Orientalnych 1
Orzeł Karolina ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 40
Osiewalska Anna ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 76
Osiewalska Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 20
Osiewalski Jacek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 292
Osikowicz Marcin ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 31
Ostasz Lidia ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 139
Ostrowska Barbara Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 51
Ostrowski Andrzej Faculty of Commodity Science Administracja wydziału 11
Owsiak Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 146
Owsiak Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 353
Owsiak Tomasz Faculty of Finance 1
Oyrzanowski Bronisław Katedra Planowania Gospodarki Narodowej 1
Ozharovskyi Oleh Faculty of Economics and International Relations 2
Ożga Paweł Faculty of Finance and Law 4
Ożóg Janina ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 4
Ożóg Katarzyna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 5