A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Obora Hubert ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 23
Oczkowska Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 58
Odorowicz Agnieszka Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 10
Odrobina Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 9
Olbrycht Beata Elżbieta Interdepartmental Unit Katedra Handlu Zagranicznego 1
Olbrycht Jacek Faculty of Management Katedra Ekonomiki Pracy 6
Olech-Nowak Alicja Faculty of Finance Katedra Matematyki 3
Oleksy Krzysztof Interdepartmental Unit Katedra Filozofii 1
Osiewalska Anna ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 15
Osiewalski Jacek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 183
Osikowicz Marcin ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 7
Ostasz Lidia ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 50
Ostrowska Barbara Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 35
Ostrowski Andrzej Faculty of Commodity Science Administracja wydziału 10
Owsiak Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 71
Owsiak Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 211
Oyrzanowski Bronisław Katedra Planowania Gospodarki Narodowej 1
Ożóg Janina ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1