A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:



Surname and name Scientific unit Documents
Obora Hubert ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 66
Oczkowska Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 84
Odorowicz Agnieszka Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 1
Odrobina Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 35
Oleksy Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 13
Olszewska-Łabędź Beata Faculty of Economics and International Relations 4
Optołowicz-Jagannathan Alicja Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Oramus Marek ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Administracji Publicznej 1
Orłowska Joanna ORCID Centrum Językowe , Zespół Języków Romańskich, Słowiańskich i Orientalnych 1
Orzeł Karolina ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 31
Osiewalska Anna ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 50
Osiewalska Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 9
Osiewalski Jacek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 87
Osikowicz Marcin ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 20
Ostasz Lidia ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 67
Ostrowska Barbara Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 15
Owsiak Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 62
Owsiak Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 100
Owsiak Tomasz Faculty of Finance 1
Ożóg Janina ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 3
Ożóg Katarzyna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 5