A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Obora Hubert ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 7
Oczkowska Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 22
Okręglicki Andrzej Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 4
Olbrycht Beata Elżbieta Interdepartmental Unit Katedra Handlu Zagranicznego 1
Olbrycht Jacek Faculty of Management Katedra Ekonomiki Pracy 6
Olech-Nowak Alicja Faculty of Finance Katedra Matematyki 5
Oleksy Krzysztof Interdepartmental Unit Katedra Filozofii 1
Oprychał Anna 2
Osiewalska Anna ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 3
Osiewalski Jacek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 125
Ostasz Lidia ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 14
Ostrowska Barbara Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 22
Ostrowski Andrzej Faculty of Commodity Science Administracja wydziału 17
Owsiak Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 2
Owsiak Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 108
Oyrzanowski Bronisław Katedra Planowania Gospodarki Narodowej 16