A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Najbar Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 25
Najda-Janoszka Marta Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 35
Najman Paweł Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 2
Nalepa Wiesław Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 18
Nalepka Adam ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 201
Nehring Anna Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 87
Nesterak Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 127
Niemczyk Agata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 93
Niemiec Daniel Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 12
Niestrój Roman ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 218
Niezgoda Janusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 26
Nilidzińska Henryka Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 2
Nita-Światłowska Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Karnego 71
Nitkiewicz Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 8
Niżnik Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 24
Noga Bożena Interdepartmental Unit Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Noga Gracjana ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 8
Nowaczyński Cezary Studium Wychowania Fizycznego i Sportu , Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1
Nowak Agnieszka Biuro Programów Zagranicznych 4
Nowak Kazimierz Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 2
Nowak Paweł Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 8
Nowak Zygmunt Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 58
Nowak-Gruca Aleksandra ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 5
Nowakowska Anna Faculty of Management Katedra Turystyki 39
Nowarska Barbara Faculty of Management Katedra Informatyki 22
Nowicki Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 24
Noworól Aleksander ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 8
Nurkowski Zbigniew Interdepartmental Unit Katedra Historii Gospodarczej 5
Nuzzo Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 2