A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Najbar Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 40
Najda-Janoszka Marta Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 37
Najman Paweł Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 12
Nalepa Wiesław Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 17
Nalepka Adam ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 277
Nehring Anna Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 87
Nemish Yuriy Faculty of Finance and Law 1
Nesterak Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 194
Niedużak Marcin Faculty of Management 4
Niemczyk Agata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 163
Niemiec Daniel Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 10
Niestrój Roman ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 236
Niewczas-Dobrowolska Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 23
Niezgoda Janusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 40
Nilidzińska Henryka Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 2
Nita-Światłowska Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Karnego 111
Nitkiewicz Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 36
Niżnik Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 42
Noga Bożena Interdepartmental Unit Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Noga Gracjana ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 13
Norkowska Emilia Faculty of Economics and International Relations 2
Nowaczyński Cezary Studium Wychowania Fizycznego i Sportu , Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1
Nowak Agnieszka Biuro Programów Zagranicznych 6
Nowak Jarosław Faculty of Management 1
Nowak Kazimierz Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 2
Nowak Marlena Centrum Językowe , Zespół Języka Angielskiego 2
Nowak Paweł Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 8
Nowak Zygmunt Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 59
Nowak-Gruca Aleksandra ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 12
Nowakowska Anna Faculty of Management Katedra Turystyki 38
Nowarska Barbara Faculty of Management Katedra Informatyki 22
Nowicki Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 74
Noworól Aleksander ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 51
Nurkowski Zbigniew Interdepartmental Unit Katedra Historii Gospodarczej 5
Nuzzo Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 7