A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Najbar Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 23
Najda-Janoszka Marta Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 33
Najman Paweł Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 1
Nalepa Wiesław Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 17
Nalepka Adam ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 190
Nehring Anna Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 82
Nesterak Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 119
Niemczyk Agata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 78
Niemiec Daniel Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 10
Niestrój Roman ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 213
Niezgoda Janusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 20
Nilidzińska Henryka Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 2
Nita-Światłowska Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Karnego 65
Nitkiewicz Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 7
Niżnik Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 21
Noga Bożena Interdepartmental Unit Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Noga Gracjana ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 6
Nowaczyński Cezary Studium Wychowania Fizycznego i Sportu , Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1
Nowak Agnieszka Biuro Programów Zagranicznych 3
Nowak Kazimierz Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 2
Nowak Paweł Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 8
Nowak Zygmunt Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 57
Nowak-Gruca Aleksandra ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 5
Nowakowska Anna Faculty of Management Katedra Turystyki 38
Nowarska Barbara Faculty of Management Katedra Informatyki 21
Nowicki Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 21
Noworól Aleksander ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 6
Nurkowski Zbigniew Interdepartmental Unit Katedra Historii Gospodarczej 5
Nuzzo Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 2