A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Najbar Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 8
Najda-Janoszka Marta Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 15
Nalepa Wiesław Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 10
Nalepka Adam ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 125
Nehring Anna Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 63
Nesterak Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 85
Niemczyk Agata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 39
Niemiec Daniel Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Niestrój Roman ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 174
Niezgoda Janusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 14
Nilidzińska Henryka Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 1
Nita-Światłowska Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Karnego 44
Nitkiewicz Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Niżnik Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 11
Noga Bożena Interdepartmental Unit Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Nowak Agnieszka Biuro Programów Zagranicznych 1
Nowak Paweł Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 7
Nowak Zygmunt Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 39
Nowakowska Anna Faculty of Management Katedra Turystyki 27
Nowarska Barbara Faculty of Management Katedra Informatyki 19
Nowicki Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 4
Noworól Aleksander ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 2
Nurkowski Zbigniew Interdepartmental Unit Katedra Historii Gospodarczej 5
Nuzzo Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 1