A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Najbar Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 10
Najda-Janoszka Marta Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 17
Nalepka Adam ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 85
Nehring Anna Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 28
Nesterak Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 82
Niemczyk Agata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 43
Niestrój Roman ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 144
Niezgoda Janusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 15
Nita-Światłowska Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Karnego 36
Nitkiewicz Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Niżnik Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 12
Noga Gracjana ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 1
Nowak Agnieszka Biuro Programów Zagranicznych 2
Nowak Paweł Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 8
Nowak Zygmunt Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 22
Nowakowska Anna Faculty of Management Katedra Turystyki 15
Nowarska Barbara Faculty of Management Katedra Informatyki 17
Nowicki Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 9
Noworól Aleksander ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 2
Nuzzo Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 2