A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Najbar Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 23
Najda-Janoszka Marta Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 29
Najman Paweł Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 1
Nalepka Adam ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 76
Nehring Anna Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 27
Nesterak Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 79
Niemczyk Agata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 57
Niestrój Roman ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 49
Niezgoda Janusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 14
Nita-Światłowska Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Karnego 40
Nitkiewicz Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 6
Niżnik Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 18
Noga Gracjana ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 6
Nowaczyński Cezary Studium Wychowania Fizycznego i Sportu , Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1
Nowak Agnieszka Biuro Programów Zagranicznych 2
Nowak Paweł Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 2
Nowak Zygmunt Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 8
Nowak-Gruca Aleksandra ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 5
Nowakowska Anna Faculty of Management Katedra Turystyki 5
Nowarska Barbara Faculty of Management Katedra Informatyki 11
Nowicki Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 21
Noworól Aleksander ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 5
Nuzzo Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 2