A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Najbar Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 32
Najda-Janoszka Marta Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 22
Najman Paweł Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 12
Nalepka Adam ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 151
Naser Nahidah 1
Nehring Anna Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 17
Nemish Yuriy Faculty of Finance and Law 3
Nesterak Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 113
Niedużak Marcin Faculty of Management 4
Niedzielski Bartosz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 1
Niemczyk Agata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 137
Niestrój Roman ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 53
Niewczas-Dobrowolska Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 28
Niezgoda Janusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 29
Nita-Światłowska Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Karnego 102
Nitkiewicz Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 40
Niżnik Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 31
Noga Gracjana ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 13
Norkowska Emilia Faculty of Economics and International Relations 3
Nowaczyński Cezary Studium Wychowania Fizycznego i Sportu , Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1
Nowak Agnieszka Biuro Programów Zagranicznych 5
Nowak Anna Faculty of Economics and International Relations 3
Nowak Jarosław Faculty of Management 1
Nowak Magdalena Faculty of Management 1
Nowak Marlena Centrum Językowe , Zespół Języka Angielskiego 2
Nowak Monika Faculty of Commodity Science 1
Nowak Paweł Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 1
Nowak Zygmunt Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 4
Nowak-Gruca Aleksandra ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 18
Nowakowska Anna Faculty of Management Katedra Turystyki 1
Nowakowska Ewa Faculty of Management 1
Nowarska Barbara Faculty of Management Katedra Informatyki 1
Nowicki Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 76
Noworól Aleksander ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 50
Nuzzo Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 11