A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Najbar Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 41
Najda-Janoszka Marta Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 37
Najman Paweł Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 12
Nalepa Wiesław Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 30
Nalepka Adam ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 308
Naser Nahidah 1
Nawracaj Kinga Faculty of Economics and International Relations 1
Nehring Anna Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 103
Nemish Yuriy Faculty of Finance and Law 4
Nesterak Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 235
Niedużak Marcin Faculty of Management 4
Niedzielski Bartosz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 1
Niemczyk Agata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 198
Niemiec Daniel Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 16
Niestrój Roman ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 251
Niewczas-Dobrowolska Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 33
Niezgoda Janusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 45
Nikiel Antoni Studium Języków Obcych 1
Nilidzińska Henryka Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 2
Nita-Światłowska Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Karnego 190
Nitkiewicz Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 45
Niżnik Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 47
Noga Bożena Interdepartmental Unit Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Noga Gracjana ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 16
Norkowska Emilia Faculty of Economics and International Relations 3
Nowaczyński Cezary Studium Wychowania Fizycznego i Sportu , Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1
Nowak Agnieszka Biuro Programów Zagranicznych 6
Nowak Anna Faculty of Economics and International Relations 3
Nowak Jarosław Faculty of Management 1
Nowak Kazimierz Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 2
Nowak Magdalena Faculty of Management 1
Nowak Marlena Centrum Językowe , Zespół Języka Angielskiego 2
Nowak Monika Faculty of Commodity Science 2
Nowak Paweł Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 8
Nowak Szymon Interdepartmental Unit Katedra Chemii 4
Nowak Zygmunt Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 62
Nowak-Gruca Aleksandra ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 28
Nowakowska Anna Faculty of Management Katedra Turystyki 45
Nowakowska Ewa Faculty of Management 1
Nowarska Barbara Faculty of Management Katedra Informatyki 24
Nowicki Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 93
Noworól Aleksander ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 63
Nurkowski Zbigniew Interdepartmental Unit Katedra Historii Gospodarczej 5
Nuzzo Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 19