A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Macałka Mateusz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 4
Machaczka Józef Faculty of Economics and International Relations Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 4
Machaczka Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 8
Machaczka Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 3
Machnik-Pado Agata Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 2
Maciejewski Marek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 5
Madej Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 7
Magoń Karol ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 1
Major Michał ORCID Faculty of Management Katedra Statystyki 4
Maj-Waśniowska Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 1
Makieła Kamil ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 2
Makowiec Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 3
Makowski Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 5
Malawski Andrzej Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 5
Malina Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 4
Małecka-Łyszczek Magdalena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 6
Małecki Jan Marian Interdepartmental Unit Katedra Historii Gospodarczej 1
Małecki Piotr Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 6
Małkus Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 7
Mamica Łukasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 12
Manczak Iryna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 12
Marchewka Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 2
Marcinkowska Ewa ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 6
Markiewicz Aleksandra Faculty of Economics and International Relations 2
Markiewicz Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 2
Marona Bartłomiej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 6
Marszałek Agnieszka Faculty of Commodity Science 1
Marzec Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 4
Masłowska Anna Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem 2
Maślanka Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 6
Mazur Błażej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej 5
Mazur Stanisław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 21
Mazurczak-Mąka Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Mazurkiewicz Aleksandra Faculty of Finance and Law 1
Maźnica Łukasz Faculty of Economics and International Relations 2
Mendrek Aneta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Karnego 4
Mesjasz Czesław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 10
Mesjasz Lidia ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Mędrala Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 6
Michalik Adam ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 3
Michalik Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 3
Michałowska Kinga ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 9
Micherda Bronisław Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 9
Michorowski Michał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 1
Miklaszewska Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 11
Mikołajczyk Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 7
Mikuła Bogusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 11
Mikułowski Pomorski Jerzy Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 1
Miodunka Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 5
Mirek Jolanta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 5
Misiołek Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 4
Miś Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 5
Miśniakiewicz Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 9
Mituś Ambroży ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 6
Mizdrak Inga ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 4
Modrzejewska Anita Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 1
Mokrzycka-Kogut Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 2
Molendowski Edward ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 12
Molo Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 6
Morajda Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 3
Moras Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 4
Morawczyński Rafał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 7
Motyka Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 2
Moździerz Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 6
Możdżeń Michał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 9
Mroczek Arkadiusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 4
Mrówka Anita Faculty of Management 3
Mrówka Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 2
Mucha Krystian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 8
Murzyn-Kupisz Monika Faculty of Public Economy and Administration Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 10
Musiał-Malago' Monika ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 14
Myrda Anna Faculty of Management 2