A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Machaczka Józef Faculty of Economics and International Relations Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 17
Maciaszek Janusz Interdepartmental Unit Katedra Finansów 32
Maciaszek-Roberts Barbara Faculty of Management Katedra Informatyki 15
Maciejowska Elżbieta Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 30
Maciejowski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 39
Maciuszek Marek Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 8
Madej Wojciech Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Majewski Henryk Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Maksymiak Elżbieta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 6
Malawski Andrzej Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 25
Malina Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 30
Małecki Jan Marian Interdepartmental Unit Katedra Historii Gospodarczej 14
Małecki Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 9
Małecki Piotr Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 6
Małecki Zdzisław Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Marcinkowska Ewa ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 41
Marszycka Małgorzata Interdepartmental Unit Katedra Studiów Europejskich 2
Martyniak Zbigniew Faculty of Management Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 271
Masny Andrzej Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 6
Mastalerz Jolanta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Mączka Krzysztof Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Mączka Lucyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 11
Mentel Janusz Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 13
Mesjasz Czesław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 45
Mesjasz Lidia ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 4
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 11
Micherda Bronisław Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 61
Michoń Ferdynand Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy 14
Mielecki Jacek Faculty of Management Katedra Matematyki 2
Mierzwa Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 17
Miklaszewska Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 10
Miklaszewski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 31
Mikulski Mieczysław Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki Regionalnej 28
Mikuła Bogusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 5
Mikułowska Helena Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 9
Mikułowski Pomorski Jerzy Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 56
Miłkowska Alicja Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 26
Misiołek Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 3
Miś Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 12
Mojżesz-Wlazły Grażyna Interdepartmental Unit Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 14
Molendowski Edward ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 16
Monkiewicz Alfred Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Morajda Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 1
Mynarski Stefan Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 94
Myrdko Anna Faculty of Production Economics Instytut Finansów 10
Mysiński Aleksander Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 8
Mytych Michał Interdepartmental Unit Katedra Nauk Politycznych 17