A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Machaczka Józef Faculty of Economics and International Relations Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 52
Machaczka Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 14
Machaczka Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 7
Maciaszek Janusz Interdepartmental Unit Katedra Finansów 42
Maciaszek-Roberts Barbara Faculty of Management Katedra Informatyki 15
Maciejewski Marek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 13
Maciejowska Elżbieta Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 101
Maciejowski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 119
Maciuszek Marek Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 14
Madej Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 19
Madej Wojciech Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Majewski Henryk Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 5
Major Michał ORCID Faculty of Management Katedra Statystyki 11
Makowski Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 1
Makówka Małgorzata Faculty of Management Katedra Badań Konsumpcji 5
Maksymiak Elżbieta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 6
Malawski Andrzej Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 66
Malina Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 62
Małecka-Łyszczek Magdalena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 4
Małecki Jan Marian Interdepartmental Unit Katedra Historii Gospodarczej 37
Małecki Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 25
Małecki Piotr Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 45
Małecki Zdzisław Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Małkowska Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 7
Małkus Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 10
Mamica Łukasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 26
Marcinkowska Ewa ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 94
Markiewicz Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 20
Markowska-Bochenek Dorota Faculty of Management Katedra Rachunkowości 2
Marona Bartłomiej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Marszycka Małgorzata Interdepartmental Unit Katedra Studiów Europejskich 3
Martyniak Zbigniew Faculty of Management Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 412
Maryńczak Rafał Faculty of Management Katedra Marketingu 5
Marzec Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 23
Masny Andrzej Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 26
Mastalerz Jolanta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Maślanka Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 4
Mazur Błażej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej 3
Mazur Stanisław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 41
Mączka Krzysztof Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Mączka Lucyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 32
Medoń-Wosz Anita ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Mendys Stanisław Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Mentel Janusz Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 43
Mesjasz Czesław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 95
Mesjasz Lidia ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 31
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 15
Michalewska Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 1
Michalik Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 16
Michałowska Kinga ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 1
Micherda Bronisław Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 117
Michoń Ferdynand Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy 14
Mielecki Jacek Faculty of Management Katedra Matematyki 3
Mierzwa Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 39
Miklaszewska Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 74
Miklaszewski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 83
Mikołajczyk Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 7
Mikulski Mieczysław Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki Regionalnej 43
Mikuła Bogusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 96
Mikułowska Helena Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 34
Mikułowski Pomorski Jerzy Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 106
Miłkowska Alicja Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 27
Mirek Jolanta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 23
Misiołek Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 19
Misiuda Krzysztof Interdepartmental Unit Katedra Finansów 3
Miś Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 46
Miś Grzegorz College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 6
Miśniakiewicz Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 13
Młodkowski Paweł Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 3
Młynarczyk-Misiuda Jolanta Interdepartmental Unit Katedra Finansów 5
Mojżesz-Wlazły Grażyna Interdepartmental Unit Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 14
Molendowski Edward ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 33
Molo Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 4
Monkiewicz Alfred Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Morajda Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 32
Morawczyński Rafał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 13
Moździerz Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 4
Mrówka Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 2
Murzyn-Kupisz Monika Faculty of Public Economy and Administration Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 16
Musiał-Malago' Monika ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 12
Mynarski Stefan Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 377
Myrdko Anna Faculty of Production Economics Instytut Finansów 10
Mysiński Aleksander Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 8
Mytych Michał Interdepartmental Unit Katedra Nauk Politycznych 17