A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Machaczka Józef Faculty of Economics and International Relations Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 4
Maciaszek Janusz Interdepartmental Unit Katedra Finansów 7
Maciaszek-Roberts Barbara Faculty of Management Katedra Informatyki 3
Maciejowska Elżbieta Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 1
Maciejowski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Maciuszek Marek Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 2
Madej Wojciech Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Maksymiak Elżbieta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Malawski Andrzej Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 5
Malina Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 4
Małecki Jan Marian Interdepartmental Unit Katedra Historii Gospodarczej 2
Małecki Zdzisław Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Marcinkowska Ewa ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 7
Martyniak Zbigniew Faculty of Management Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 46
Mączka Lucyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 2
Mesjasz Czesław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 9
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 6
Micherda Bronisław Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 20
Mierzwa Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 1
Miklaszewska Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 1
Miklaszewski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 3
Mikulski Mieczysław Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki Regionalnej 7
Mikułowska Helena Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Mikułowski Pomorski Jerzy Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 9
Miłkowska Alicja Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 4
Molendowski Edward ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 6
Monkiewicz Alfred Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Mynarski Stefan Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 20
Myrdko Anna Faculty of Production Economics Instytut Finansów 2
Mysiński Aleksander Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Mytych Michał Interdepartmental Unit Katedra Nauk Politycznych 6