A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Machaczka Józef Faculty of Economics and International Relations Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 7
Maciaszek Janusz Interdepartmental Unit Katedra Finansów 17
Maciaszek-Roberts Barbara Faculty of Management Katedra Informatyki 7
Maciejowska Elżbieta Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 4
Maciejowski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 5
Maciuszek Marek Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 3
Madej Wojciech Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Majewski Henryk Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 3
Maksymiak Elżbieta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 4
Malawski Andrzej Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 6
Malina Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 9
Małecki Jan Marian Interdepartmental Unit Katedra Historii Gospodarczej 3
Małecki Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Małecki Zdzisław Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Marcinkowska Ewa ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 19
Martyniak Zbigniew Faculty of Management Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 149
Mączka Krzysztof Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Mączka Lucyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 3
Mesjasz Czesław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 17
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 5
Micherda Bronisław Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 18
Michoń Ferdynand Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy 2
Mierzwa Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 5
Miklaszewska Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 5
Miklaszewski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 6
Mikulski Mieczysław Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki Regionalnej 10
Mikułowska Helena Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 3
Mikułowski Pomorski Jerzy Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 24
Miłkowska Alicja Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 11
Miś Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 3
Molendowski Edward ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 7
Monkiewicz Alfred Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Mynarski Stefan Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 33
Myrdko Anna Faculty of Production Economics Instytut Finansów 2
Mysiński Aleksander Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 4
Mytych Michał Interdepartmental Unit Katedra Nauk Politycznych 15