A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Machaczka Józef Faculty of Economics and International Relations Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 1
Maciaszek Janusz Interdepartmental Unit Katedra Finansów 3
Maciaszek-Roberts Barbara Faculty of Management Katedra Informatyki 1
Maciuszek Marek Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 1
Madej Wojciech Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Maksymiak Elżbieta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Malina Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 2
Marcinkowska Ewa ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 3
Martyniak Zbigniew Faculty of Management Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 23
Mączka Lucyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 2
Mesjasz Czesław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 5
Micherda Bronisław Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Mierzwa Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 1
Miklaszewski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Mikulski Mieczysław Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki Regionalnej 4
Mikułowski Pomorski Jerzy Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 2
Molendowski Edward ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Monkiewicz Alfred Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Mynarski Stefan Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 8
Mytych Michał Interdepartmental Unit Katedra Nauk Politycznych 2