A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Machaczka Józef Faculty of Economics and International Relations Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 36
Machaczka Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 6
Maciaszek Janusz Interdepartmental Unit Katedra Finansów 34
Maciaszek-Roberts Barbara Faculty of Management Katedra Informatyki 11
Maciejewski Marek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 6
Maciejowska Elżbieta Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 96
Maciejowski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 104
Maciuszek Marek Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 12
Madej Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 6
Majewski Henryk Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 5
Major Michał ORCID Faculty of Management Katedra Statystyki 5
Makówka Małgorzata Faculty of Management Katedra Badań Konsumpcji 1
Maksymiak Elżbieta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 4
Malawski Andrzej Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 45
Malina Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 54
Małecki Jan Marian Interdepartmental Unit Katedra Historii Gospodarczej 34
Małecki Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 20
Małecki Piotr Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 23
Małkowska Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Małkus Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 2
Mamica Łukasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 16
Marcinkowska Ewa ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 67
Markiewicz Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 8
Markowska-Bochenek Dorota Faculty of Management Katedra Rachunkowości 1
Marszycka Małgorzata Interdepartmental Unit Katedra Studiów Europejskich 2
Martyniak Zbigniew Faculty of Management Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 318
Maryńczak Rafał Faculty of Management Katedra Marketingu 3
Marzec Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 15
Masny Andrzej Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 25
Mastalerz Jolanta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Mazur Stanisław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 22
Mączka Krzysztof Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Mączka Lucyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 15
Mendys Stanisław Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Mentel Janusz Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 43
Mesjasz Czesław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 67
Mesjasz Lidia ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 23
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 9
Michalewska Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 1
Michalik Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 6
Micherda Bronisław Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 64
Michoń Ferdynand Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy 8
Mielecki Jacek Faculty of Management Katedra Matematyki 3
Mierzwa Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 30
Miklaszewska Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 28
Miklaszewski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 59
Mikołajczyk Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 4
Mikulski Mieczysław Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki Regionalnej 35
Mikuła Bogusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 59
Mikułowska Helena Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 30
Mikułowski Pomorski Jerzy Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 64
Miłkowska Alicja Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 17
Mirek Jolanta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 12
Misiołek Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 15
Misiuda Krzysztof Interdepartmental Unit Katedra Finansów 3
Miś Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 35
Miś Grzegorz College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 1
Miśniakiewicz Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 2
Młodkowski Paweł Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Młynarczyk-Misiuda Jolanta Interdepartmental Unit Katedra Finansów 5
Mojżesz-Wlazły Grażyna Interdepartmental Unit Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 14
Molendowski Edward ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 17
Molo Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 1
Morajda Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 17
Morawczyński Rafał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Moździerz Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 1
Murzyn-Kupisz Monika Faculty of Public Economy and Administration Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 2
Musiał-Malago' Monika ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 6
Mynarski Stefan Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 331
Myrdko Anna Faculty of Production Economics Instytut Finansów 8
Mysiński Aleksander Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 5
Mytych Michał Interdepartmental Unit Katedra Nauk Politycznych 9